Check Point

Check Point là một công ty đa quốc gia từ Israel chuyên cung cấp các giải pháp bảo mật & an ninh mạng cho các tổ chức và doanh nghiệp toàn cầu. Trong 27 năm nghiên cứu và phát triển về các cuộc tấn công lẫn bảo mật, các giải pháp của Check Point bảo vệ tổ chức/doanh nghiệp trước các cuộc tấn công mạng thế hệ thứ 5 đồng thời ngăn chặn tất cả các mối đe dọa thuộc các thế hệ tấn công khác nhau, phòng ngừa các mã độc tiên tiến hiện nay. Check Point đã xây dựng nên giải pháp bảo mật toàn diện với tên gọi là Check Point Infinity bao gồm: an ninh mạng (Network Security), bảo mật thiết bị đầu cuối (Endpoint Security), bảo mật thông tin lưu trữ trên điện toán đám mây (Cloud Security), bảo mật thiết bị di động (Mobile Security),

Showing all 6 results