Deep Instinct

Deep Instinct (DI) là công ty an ninh mạng áp dụng công nghệ học sâu (deep learning) được thành lập năm 2015. Có trụ sở chính đặt tại Tel Aviv, Israel. Văn phòng hoạt động tại Bắc Mỹ – thành phố New York, Hoa Kỳ. DI là một trong những công ty tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và học sâu (Deep Learning) trong việc phát triển sản phẩm phòng chống phần mềm độc hại. Vào năm 2017, DI đã được Diễn đàn Kinh tế Thế giới trao giải Tiên phong Công nghệ.

Showing the single result