Synopsys

Công ty Synopsys được thành lập từ năm 1986 tại North Carolina – Hoa Kỳ Synopsys là Hãng cung cấp giải pháp đánh giá an ninh toàn diện, chuyên dụng cho ứng dụng (application) của tổ chức. Với hệ sinh thái các bộ giải pháp hiện có, Synopsys được đánh giá đứng đầu (leader) trong các báo cáo của Gartner và Forrester. Với hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Synopsys giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề bảo mật và chất lượng một cách toàn diện trong quá trình phát triển và xây dựng ứng dụng.

Showing 1–6 of 7 results