Web security

Technology pioneers in web 2.0 security pushes back threats. On the development of web 2.0, the rate of malicious code is also increasing. The former McAfee Web Gateway (MWG) enables web businesses to take advantage of Web 2.0 to control enterprise security, with dedicated equipment that proactively protects against mixed attacks (Spyware), and the identified attacks to target.

Category:

Product Description

 • With the development of blogs, wiki, social network, RSS, and other interactive applications, the Internet is growing inside of Web 2.0, companies are taking advantage of web 2.0 to improve efficiency in business. But at the same time, threats are also getting widespread in the field of web 2.0. The McAfee Web Gateway is the ultimate solution for combating zero-day threats in the Web 2.0 environment, with traffic allowed, the McAfee Web Gateway using built-in integration technology. The TrustedSource technology analyzes the nature, purpose of the content and active code being entered in the network through the site’s requirements, providing instantaneous blocking of malicious code and malicious code. Potential danger. And unlike the basic packets inspection technique, MWG can perform in-depth SSL sniffing to combat malicious snippets encrypted. The McAfee Web Gateway solution includes:

 • Proxy / Cache

 •  McAfee TrustedSource filtered by list

 •  Anti-Malware

 • McAfee anti-virus

 •  Anti-spyware

 •  Scan SSL

 • Data loss prevention

 • Report

Lợi ích

 • Bảo vệ mạnh mẽ và real-time: với danh tiếng của TrustedSource™ tổ chức chuyên nghiên cứu các mối hiểm họa từ Internet có thể giúp ngăn chặn những mối đe dọa mới nhất từ web 2.0 trước khi chúng có thể ảnh hưởng đến hệ thống của doanh nghiệp.
 • Sử dụng công nghệ web 2.0: tăng cường khả năng lọc mạnh mẽ giữa nhiều giao thức web cũng như luồng dữ liệu bên trong (inbound) và bên ngoài (outbound), thậm chí cả việc kiểm soát luồng dữ liệu đã mã hóa.
 • Tránh mất mát dữ liệu: rà quét mọi nội dung khởi tạo của user trên tất cả giao thức bảo vệ mọi thông tin bí mất của tổ chức tránh rò rỉ qua blog, wiki, và các ứng dụng của web 2.0.
 • Đơn giản trong quản trị: với một thiết bị chuyên dụng đặt tại gateway tích hợp nhiều chức năng bảo vệ một chính sách duy nhất có thể chia sẻ trên toàn bộ hệ thống giao thức giúp tiết kiệm thời gian và kinh phí.
 • Hiệu suất cao và khả năng mở rộng: thiết bị hoạt động với hiệu suất cao, khả năng proxy mạnh mẽ và caching, xác thực, quản trị, và ủy nhiệm quyền kiểm soát theo yêu cầu.

Tính năng

 • Công nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực bảo vệ web: McAfee Web Gateway sử dụng công nghệ chủ động phân tích để lọc ra những nội dung từ luồng web theo thời gian thực (real-time), và chống lại những mối đe dọa đã hoặc chưa được biết đến thông quan phân thích hành vi (behavior).
 • Lọc theo danh sách (category): Cùng với danh tiếng của McAfee TrustedSource với kho dữ liệu web khổng lồ và đã được chứng minh có thể ngăn chặn được tới 35 triệu website với hơn 90 hạng mục được phân loại.
 • Khả năng lọc mạnh mẽ: lọc theo thời gian thực dựa trên nền tảng được cung cấp bởi TrustedSource một cách chủ động và đáng tin cậy, khả năng phát hiện phần mềm gián điệp, lừa đảo, các đoạn mã độc, và các nguy cơ bảo mật trong môi trường web 2.0
 • Bảo vệ luồng dữ liệu mã hóa: Khả năng chặn các backdoor thông qua hàng rào chính sách an ninh với công nghệ phát hiện tích hợp mạnh mẽ, kiểm tra SSL, và xác nhận trực tiếp ngay trên thiết bị McAfee Web Gateway.

Yêu cầu hệ thống

Mẫu tên: WG-4000 Model name: WG-4000
Form factor: 1U rack mount Form factor: 1U rack mount
Processor: Dual core Celeron E3400 Processor: Dual core Celeron E3400
Bộ nhớ: 2 x 2 GB DDR2 ECC Memory: 2 x 2 GB DDR2 ECC
Giao diện mạng: 3RJ-45 Gigabit Network interfaces: 3RJ-45 Gigabit

Giao diện USB: 5USB 2.0; USB interfaces: 5USB 2.0

Giao diện Serial: DB-9 Port A; Serial interfaces: DB-9 Port A
Đĩa cứng: 500 GB SATA Hard disk: 500 GB SATA
Nguồn cung cấp: Single 350W Power supply: Single 350W

Mẫu tên: WG-4500 Model name: WG-4500
Form factor: 1U rack mount Form factor: 1U rack mount
Processor: Intel core i3 540 3.07GHz Processor: Intel core i3 540 3.07GHz
Bộ nhớ: 2 x 2 GB DDR3 ECC Memory: 2 x 2 GB DDR3 ECC
Giao diện mạng: 5RJ-45 Gigabit Network interfaces: 5RJ-45 Gigabit

Giao diện USB: 5USB 2.0; USB interfaces: 5USB 2.0

Giao diện Serial: RJ-45; Serial interfaces: RJ-45

RAID: Raid 1 RAID: Raid 1
Đĩa cứng: 2 x 300 GB SAS 3.5 inch Hard disk: 2 x 300 GB SAS 3.5 inch

Nguồn cung cấp: Single 350W Power supply: Single 350W

Mẫu tên: WG-5000 Model name: WG-5000
Form factor: 1U rack mount Form factor: 1U rack mount
Processor: Quad core Processor: Quad core
Bộ nhớ: 6 GB Memory: 6 GB
Giao diện: 4 x 10/100/1000 Interfaces: 4 x 10/100/1000
RAID: Raid 1 RAID: Raid 1
Đĩa cứng: 2 x 300 GB SAS Hard disk: 2 x 300 GB SAS
Nguồn cung cấp: Redundant Power supply: Redundant

Mẫu tên: WG-5500 Model name: WG-5500
Form factor: 2U rack mount Form factor: 2U rack mount
Processor: 2 quad lõi Processor: 2 quad core
Bộ nhớ: 12 GB Memory: 12 GB
Giao diện: 4 x 10/100/1000 Interfaces: 4 x 10/100/1000
RAID: Raid 10 RAID: Raid 10
Đĩa cứng: 6 x 300 GB SAS Hard disk: 6 x 300 GB SAS
Nguồn cung cấp: Redundant Power supply: Redundant

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Web security”

Your email address will not be published. Required fields are marked *