Cyber Deception / Deception Technology

Attivo Networks®, một công ty đa quốc gia phát triển từ Hoa Kỳ, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đánh lừa (Deception) không gian mạng và phát hiện xâm nhập cũng như sự lây lan của tấn công mạng trong hệ thống cục bộ và trên điện toán đám mây. Các giải pháp của Attivo Networks cung cấp một phương pháp phòng thủ mới vượt trội để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động mang tính đe dọa bên trong hệ thống lẫn các hành vi hiểm họa trái phép bên ngoài.

Tìm hiểu thêm tại: https://attivonetworks.com

Description

Giải pháp chuyên dụng trong việc bẫy hacker/attacker khi chúng xâm nhập vào hệ thống mạng tổ chức. Giải pháp giúp tổ chức đơn giản hóa trong việc định danh / phát hiện và phát hiện tối đa, hiệu quả việc các hacker/attacker xâm nhập hệ thống, chi tiết thông tin cách thức/kỹ thuật xâm nhập nâng cao mới của hacker/attacker. Giải pháp cũng tích hợp chặt chẽ với các giải pháp bảo mật khác như Endoint Security, EDR, Firewall/IPS, NAC, SIEM, Sandbox, … để thực hiện chủ động ngăn chặn, xử lý và ứng phó trước các đe dọa an ninh mới, nâng cao từ hacker/attacker.

Tìm hiểu thêm: https://attivonetworks.com/solutions/threat-detection/cyber-deception/

Video clip giới thiệu sản phẩm của Mi2