Automation Engine

Category:

Lợi ích

  1. Loại bỏ quyền truy cập mở vào dữ liệu nhạy cảm
  2. Giảm bề mặt tấn công của bạn
  3. Tránh vi phạm quyền riêng tư

Tính năng

1. Khắc phục truy cập toàn cầu

Tự động thu hồi quyền truy cập toàn cầu, chẳng hạn như nhóm “Mọi người”, Người dùng được xác thực và Người dùng miền, đồng thời thay thế chúng bằng các nhóm dành riêng chỉ với những người dùng phù hợp.

2. Sửa chữa ACL bị hỏng

Tự động sửa các ACL không nhất quán khiến kế thừa quyền gặp trục trặc, tạo ra các lỗ hổng bảo mật khó phát hiện.

3. Phân tích ROI

Chạy phân tích ROI tùy chỉnh để chứng minh lợi ích kinh doanh của việc giảm nguy cơ vi phạm bảo mật và tiết kiệm vô số giờ khắc phục thủ công.

4. Khôi phục quyền

Khôi phục các quyền về trạng thái của chúng trước khi quy tắc khắc phục đang chạy.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Product Overview[Download]