CA Technologies (Xceedium)

CA Technologies (Xceedium) là giải pháp tích hợp sẵn các công nghệ: Kiểm soát các truy cập đặc quyền, quản lý mật khẩu tập trung cho các tài khoản đặc quyền, giám sát hành vi truy cập và lưu bằng chứng (log, video) trên cùng một thiết bị bảo mật chuyên dụng

Description

CA Technologies (Xceedium) là giải pháp tích hợp sẵn các công nghệ: Kiểm soát các truy cập đặc quyền, quản lý mật khẩu tập trung cho các tài khoản đặc quyền, giám sát hành vi truy cập và lưu bằng chứng (log, video) trên cùng một thiết bị bảo mật chuyên dụng. Thiết bị Xceedium sẽ cung cấp thông tin chính xác: Ai đang sử dụng tài khoản đặc quyền nào, truy cập đến hệ thống đích nào, đang thực thi/thao tác hành động gì đồng thời cung cấp cơ chế ngăn chặn tự động theo thời gian thực.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CA Technologies (Xceedium)”