Cofense

Cofense ™, trước đây được gọi là PhishMe®, là nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp phòng chống phishing (tấn công giả mạo) bao gồm: Đánh giá, đào tạo an ninh cho người dùng cuối, điều tra  an ninh và tự động hóa phân tích,  xử lý các tấn công phishing cũng như đe dọa an ninh trên luồng Email. Cofense phục vụ khách hàng ở mọi quy mô  và lĩnh vực bao gồm dịch vụ tài chính, năng lượng, chính phủ, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và sản xuất, và hơn 1000 tổ chức toàn cầu khác

Tìm hiểu thêm tại www.cofense.com

Danh mục:

Mô tả

Cofense Phishme là nền tảng SAAS cung cấp khả năng giả lập các đe dọa an ninh thực tế, tham gia người dùng vào các đe dọa ninh/các tấn công này để đánh giá khả năng người dùng bị tấn công/ thỏa hiệp đồng thời cung cấp hướng dẫn để chỉ dẫn, đào tạo người dùng chủ động nhận diện, phát hiện và phòng tránh các đe dọa an ninh/ tấn công thực tế này, giúp tổ chức chủ động phòng thủ trước các đe dọa an ninh mới.

Datasheet: https://qhf0l1i8l8u25b2354fr8h39-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/02/Cofense-Datasheet_PhishMe.pdf

Lợi ích

1. Đánh giá và Nâng cao nhận thức bảo mật cho người dùng tổ chức

Thông qua việc giả lập và mô phỏng các tấn công Phishing thực tế (Real-Active Phishing Attacks), tổ chức dễ dàng đánh giá và xác định được mức độ nhận thức của người dùng trước các đe dọa an ninh, đồng thời đào tạo và hướng dẫn (educate) giúp người dùng nâng cao được nhận thức về bảo mật, khả năng tự phòng thủ trước trước các đe dọa an ninh trong tương lai.

2. Tiết kiệm chi phí bảo mật cho tổ chức

Các chu trình đánh giá và đào tạo, nâng cao nhận thức cho người dùng được thiết lập một cách tự động giúp tổ chức giảm thiểu tối đa chi phí và thời gian trong việc lên kế hoạch, thực hiện.

3. Hiệu quả tối đa

Cofense đi tiên phong trong thị trường này và kinh nghiệm dày dặn sẽ giúp khách hàng tổ chức một chiến dịch tấn công giả mạo thành công để đạt được hiệu quả tối đa. Cofense liên tục được chứng nhận là một công ty dẫn đầu trong Gartner Magic Quadrant cho danh mục Đào tạo trên máy tính về nhận thức ATTT.

Tính năng

Cofense – Phishme là bộ giải pháp, công cụ chuyên dụng phục vụ cho tổ chức trong việc đào tạo và nâng cao nhận thức về an ninh thông tin cho người dùng cuối trong hệ thống. Với Phishme, tổ chức dễ dàng xây dựng và thực hiện các chiến dịch giả lập phishing attack giống như hacker/attack thực hiện tấn công tới người dùng (với hàng nghìn kịch bản khác nhau, hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ, …). Thực hiện giám sát, tracking và báo cáo chi tiết cho tổ chức: ai đã nhận được email phishing trong chiến dịch, ai đã mở email, ai đã click vào link/open file, ai đã đăng nhập và bị đánh cắp thông tin (bị thỏa hiệp), … giúp tổ chức nắm bắt được trạng thái bảo mật của hệ thống/ người dùng khi có tấn công thật. Đồng thời cung cấp công cụ để đào tạo trực tiếp cho người dùng phản ứng và ngăn chặn các tấn công này thông qua video, trình chiếu, … giúp người dùng nâng cao ý thức và kỹ năng bảo mật cần thiết để ứng phó với các tấn công và đe dọa an ninh trên luồng Mail. Giải quyết được mắt xích yếu nhất – Con người trong chuỗi mắt xích phòng thủ của hệ thống CNTT.

Tìm hiểu thêm tại: https://cofense.com/product-services/phishme/

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Requirement system[Download]
Cofense Installation Document[Download]