Data Classification (Classifier)

Boldon James là một công ty đi đầu trong ngành về phân loại dữ liệu và bảo mật dữ liệu, cung cấp các giải pháp tiên tiến, dịch vụ xuất sắc và công nghệ được công nhận trên toàn cầu.

Là một phần của HelpSystems, Boldon James tích hợp với hệ sinh thái quản trị và bảo mật dữ liệu mạnh mẽ để cho phép khách hàng quản lý dữ liệu hiệu quả, hợp lý hóa hoạt động và chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn về tuân thủ bảo mật.

Boldon James có bề dày kinh nghiệm 35 năm trong cung cấp dịch vụ cho các tổ chức thương mại, các công ty tích hợp hệ thống, lực lượng quốc phòng, an ninh và chính phủ hàng đầu thế giới.

Tìm hiểu thêm: https://www.boldonjames.com/

Danh mục:

Mô tả

Boldon James –  Classifier là giải pháp phân loại dữ liệu tốt nhất ở trung tâm hệ sinh thái bảo mật dữ liệu. Được sử dụng bởi hơn 1.000 tổ chức trên toàn thế giới, Classifier giúp khách hàng có thể kiểm soát dữ liệu tổng thể để thúc đẩy vận hành, cải tiến và tăng trưởng kinh doanh.

Tìm hiểu thêm tại: https://info.boldonjames.com/l/35632/2014-05-09/fyd7/35632/20500/Boldon_James_Classifier_Brochure_June2020.pdf

Demo: https://www.boldonjames.com/classifier-foundation-suite/

Lợi ích

Data Classification – Phân loại dữ liệu (office file, desktop file, email, …) theo mức độ quan trọng, phòng ban (hoặc các tiêu chí tổ chức định nghĩa) và gán nhãn vào header/footer, metadata, … đảm bảo dữ liệu khi tạo ra sẽ được phân loại một cách rõ ràng, tuân thủ theo chính sách của tổ chức, đồng thời tự động tích hợp với hơn 35 giải pháp/ công nghệ bảo mật dữ liệu (Mã hóa, Phòng chống thất thoát, kiểm soát quyền truy cập, …) giúp khách hàng dễ dàng đảm bảo an toàn, bảo mật cho dữ liệu.

Tính năng

 • Phân loại dữ liệu cho phép người dùng gán nhãn trực quan cho dữ liệu, để có thể đưa ra các quyết định sáng suốt về cách nó được quản lý, bảo vệ và chia sẻ, cả trong và ngoài tổ chức.
 •  Boldon James Classifier biến nhãn trực quan đó thành siêu dữ liệu, có thể được sử dụng để thực thi các chính sách bảo mật của tổ chức và thúc đẩy các công nghệ khác, chẳng hạn như ngăn chặn mất dữ liệu, quản lý quyền thông tin và các giải pháp lưu trữ.
 •  Kết quả là các quy trình kinh doanh được sắp xếp hợp lý với bảo mật dữ liệu là cốt lõi, giảm rủi ro và cải thiện các hành vi bảo mật.
 • Phân loại và gán nhãn cho dữ liệu khi được tạo ra (Data Creation): Gồm nhóm các công cụ cho phép người dùng thực hiện phân loại và gán nhãn cho các dữ liệu vừa mới được tạo ra.
  • Office Classifier: Phân loại và gán nhãn cho các tài liệu Office (Word, Excel, Powerpoint, Project, Visio) khi người dùng tạo ra và lưu các tài liệu này.
  • Email Classifier: Phân loại và gán nhãn cho Email (Microsoft Outlook và IBM Notes) khi người dùng viết Email và gửi đi.
  • Exchange Classifier: Phân loại và gán nhãn cho các Email truyền gửi tại mức Email Server (Microsoft Exchange Server)
  • CAD Classifier: Phân loại và gán nhãn cho các tài liệu thiết kế
 • Phân loại và gán nhãn cho dữ liệu đã tồn tại (Existing Data): Gồm nhóm các công cụ cho phép người dùng thực hiện phân loại và gán nhãn cho dữ liệu đã có từ trước cũng như dữ liệu lưu trữ trên các hệ thống lưu trữ (File Server, …).
  • File Classifier: Phân loại và gán nhãn cho tất cả các file đã và đang tồn tại, lưu trữ trên máy tính và các hệ thống chia sẻ (file server).
  • Power Classifier: Tự động phân loại và gãn nhãn cho lượng lớn các files / folder đang tồn tại, lưu trữ trên máy tính và các hệ thống chia sẻ (file server) thông qua script.
 • Phân loại và gán nhãn cho dữ liệu trao đổi, chia sẻ (Collaboration): Gồm nhóm công cụ cho phép người dùng phân loại và gán nhãn dữ liệu trong quá trình làm việc, chia sẻ thông tin và phối hợp làm việc.
  • OWA Classifier: Phân loại và gãn nhãn cho các email khi người dùng thực hiện truy cập Web Mail, soạn và gửi email từ Web Mail.
  • Mobile Classifier: Phân loại và gán nhãn cho các email, dữ liệu được truyền qua email trên điện thoại (mobile)
  • Sharepoint Classifier: Phân loại và gán nhãn cho các file / dữ liệu đang lưu trữ trên hệ thống Sharepoint.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Data Classification Guide [Download]
Instalation Guilde[Download]