Data Classification (Classifier)

Boldon James là một công ty đi đầu trong ngành về phân loại dữ liệu và bảo mật dữ liệu, cung cấp các giải pháp tiên tiến, dịch vụ xuất sắc và công nghệ được công nhận trên toàn cầu.

Là một phần của HelpSystems, Boldon James tích hợp với hệ sinh thái quản trị và bảo mật dữ liệu mạnh mẽ để cho phép khách hàng quản lý dữ liệu hiệu quả, hợp lý hóa hoạt động và chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn về tuân thủ bảo mật.

Boldon James có bề dày kinh nghiệm 35 năm trong cung cấp dịch vụ cho các tổ chức thương mại, các công ty tích hợp hệ thống, lực lượng quốc phòng, an ninh và chính phủ hàng đầu thế giới.

Tìm hiểu thêm: https://www.boldonjames.com/

Category:

Description

Boldon James –  Classifier là giải pháp phân loại dữ liệu tốt nhất ở trung tâm hệ sinh thái bảo mật dữ liệu. Được sử dụng bởi hơn 1.000 tổ chức trên toàn thế giới, Classifier giúp khách hàng có thể kiểm soát dữ liệu tổng thể để thúc đẩy vận hành, cải tiến và tăng trưởng kinh doanh.

Tìm hiểu thêm tại: https://info.boldonjames.com/l/35632/2014-05-09/fyd7/35632/20500/Boldon_James_Classifier_Brochure_June2020.pdf

Demo: https://www.boldonjames.com/classifier-foundation-suite/

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Data Classification Guide [Download]
Instalation Guilde[Download]