Data Transport Engine

Category:

Lợi ích

  1. Kiểm dịch các tệp nhạy cảm bị lộ
  2. Lưu trữ hoặc xóa dữ liệu cũ, rủi ro
  3. Di chuyển dữ liệu đa nền tảng hoặc tên miền chéo

Tính năng

1. Giảm bề mặt tấn công của bạn

Giảm thiểu khả năng vi phạm dữ liệu bằng cách cách ly hoặc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm vô tình bị thất lạc hoặc không còn cần thiết.

2. Dọn dẹp dữ liệu cũ

Tự tin xác định và lưu trữ dữ liệu thực sự không hoạt động, dựa trên hoạt động thực tế của người dùng, không chỉ ngày sửa đổi gần đây nhất. Giảm rủi ro và chi phí lưu trữ của bạn.

3. Đáp ứng các yêu cầu phức tạp về quyền riêng tư

Thực thi các chính sách duy trì duy nhất cho các bộ phận, máy chủ, loại dữ liệu và mức độ nhạy cảm khác nhau.

4. Tuân thủ các yêu cầu quyền-được-quên

Thực hiện các quy tắc một lần hoặc định kỳ để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân thực sự bị lãng quên.

5. Mô phỏng các quy tắc trước khi thực hiện

Mô phỏng các quy tắc của bạn trước khi thực hiện để trực quan hóa cấu trúc thư mục mới và các quyền của bạn. Phản ánh các quyền hiện có hoặc làm cho chúng trở nên hạn chế hơn.

6. Duy trì hoạt động kinh doanh liên tục

Lên lịch các hành động để tuân thủ các khoảng thời gian bảo trì hoặc hạn chế về thời gian. Dữ liệu nguồn và đích được tự động đồng bộ hóa với sao chép gia tăng. Để lại các tệp sơ khai để người dùng của bạn vẫn có thể truy cập dữ liệu đã lưu trữ nếu cần.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Product Overview[Download]