DatAdvantage

Category:

Lợi ích

 1. Hình dung bán kính vụ nổ của bạn
 2. Kiểm tra và tìm kiếm hàng tỷ sự kiện
 3. Lập mô hình và cam kết thay đổi để giảm thiểu rủi ro

Tính năng

 1. Báo cáo kiểm tra được xác định trước: Báo cáo về các chỉ số rủi ro chính, quyền hiệu quả, thay đổi của người dùng và nhóm, xu hướng sử dụng dữ liệu, v.v. Chạy báo cáo theo yêu cầu hoặc gửi email theo lịch trình.
 2. Quản lý thay đổi và khôi phục: Công cụ cam kết đa luồng của chúng tôi có thể mô phỏng các thay đổi kiểm soát truy cập trong hộp cát và thực hiện chúng khi bạn sẵn sàng. Lên lịch hành động cho cửa sổ kiểm soát thay đổi và khôi phục nếu cần.
 3. Khám phá tài khoản đặc quyền: DatAdvantage tự động phát hiện giám đốc điều hành, tài khoản dịch vụ và quản trị viên dựa trên hành vi của người dùng, tư cách thành viên nhóm và siêu dữ liệu khác.
 4. Xóa dữ liệu cũ: Cô lập dữ liệu cũ dựa trên hoạt động truy cập thực tế từ người dùng. Sử dụng công cụ quy tắc linh hoạt của Data Transport Engine để tự động lưu trữ dữ liệu không sử dụng dựa trên chính sách lưu giữ của bạn.
 5. Đánh giá rủi ro: Tìm và khắc phục những vấn đề như dữ liệu nhạy cảm bị phơi sáng quá mức, quyền được định cấu hình sai và lỗ hổng Active Directory.
 6. Phát hiện mối đe dọa nâng cao: Sử dụng các thành phần do DatAdvantage thu thập, DatAlert cảnh báo cho bạn về các mối đe dọa trong chuỗi tiêu diệt, chẳng hạn như truy cập dữ liệu đáng ngờ, hoạt động của mã độc tống tiền và đánh cắp dữ liệu.
 7. Giám sát tài khoản đặc quyền: Theo dõi đăng ký quản trị viên mới, thay đổi tài khoản quản trị viên và phân biệt các hành vi vi phạm nghĩa vụ của quản trị viên.
 8. Triển khai linh hoạt, có thể mở rộng: Cài đặt Varonis tại chỗ hoặc trên đám mây của riêng bạn bằng cơ sở hạ tầng điện toán tiêu chuẩn (Windows, SQL, Solr). Kiến trúc của chúng tôi sử dụng các bộ sưu tập phân tán cho phép bạn mở rộng quy mô khi cơ sở hạ tầng CNTT của bạn phát triển.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
DatAdvantage for Office365[Download]