DatAlert

Category:

Lợi ích

  1. Phát hiện truy cập dữ liệu bất thường
  2. Ngăn chặn các mối đe dọa nội bộ và ransomware
  3. Ngăn chặn rò rỉ dữ liệu

Tính năng

1. Khám phá tài khoản tự động

Người dùng đặc quyền, tài khoản dịch vụ và giám đốc điều hành được tự động xác định dựa trên hành vi của họ.

2. Ghép nối thiết bị

Người dùng được tự động ghép nối với thiết bị cá nhân của họ, giúp dễ dàng phát hiện khi tài khoản bị xâm phạm.

3. Cập nhật liên tục

Các nhà khoa học dữ liệu của chúng tôi liên tục giới thiệu các mô hình mối đe dọa dựa trên hành vi mới để phát hiện các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình đang phát triển được APT sử dụng.

4. Tình báo mối đe dọa tích hợp

Làm phong phú danh tiếng URL tách các kết nối rủi ro khỏi các kết nối bình thường.

5. Điểm chuẩn ngang hàng

Chúng tôi so sánh từng người dùng với các đồng nghiệp của họ và thông báo cho bạn khi họ đi chệch khỏi hoạt động bình thường đối với vai trò của họ.

6. Tích hợp SIEM

Gửi các cảnh báo tập trung vào dữ liệu có độ trung thực cao đến SIEM của bạn để tương quan thông qua nhật ký hệ thống, SNMP hoặc một trong các trình kết nối được tạo sẵn của chúng tôi.

7. Tích hợp SOAR

Gửi các cảnh báo tập trung vào dữ liệu, có độ trung thực cao tới Cortex XSOAR để tăng tốc độ phục hồi sự cố và hợp lý hóa các cuộc điều tra.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Chủ động tăng cường vị thế bảo mật để ứng phó với các mối đe dọa bảo mật đang gia tăng.[Download]