Giải pháp an ninh mạng dựa trên công nghệ học sâu (Deep Learning)

Danh mục:

Mô tả

  • Với công nghệ học sâu (Deep Learning) đầu tiên trên thế giới, Deep Instinct cung cấp giải pháp giúp tổ chức ngăn chặn các mối đe dọa tinh vi nhất (điển hình là ransomware). Sự phòng ngừa, ngăn chặn từ đầu đến cuối (end to end) của hãng đảm bảo các mối đe dọa luôn được phát hiện, ngăn chặn ngay lập tức và không thể thực hiện trên hệ thống. Công nghệ học sâu Deep Learning giúp phát hiện các mối đe dọa anh ninh với độ chính xác cao và hiệu quả chưa từng có trong khi tối ưu hóa tài nguyên trên các hệ thống/ máy tính cài đặt (Memory <150MB, CPU <2%, cập nhật tối đa 03 lần/ năm).

Ưu điểm

  1. Dự đoán nhanh chóng: Phòng ngừa và bảo vệ chính xác – là một cuộc chạy đua với thời gian. Công nghệ của Deep Instinct giúp phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa trước khi chúng thực thi. Nhanh hơn 750 lần so với phần mềm tống tiền nhanh nhất được biết đến có thể mã hóa.
  2. Bảo vệ trọn vẹn: Ngăn chặn phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác. Nó bao gồm cả không định danh và Zero Trust – trước khi chúng thực thi. Thời gian thực hiện chưa tới 20ms. Deep Instinct ngăn chặn các mối đe dọa độc hại như ransomware xâm nhập vào môi trường của bạn.
  3. Đảm bảo chính xác: Tỷ lệ phát hiện các mối đe dọa không định danh trên 99%. Tỷ lệ phát hiện sai tấn công thấp (<0,1%), tối ưu hóa các nhóm SOC và mang đến sự an tâm rằng các mối đe dọa luôn được ngăn chặn.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Datasheet[Download]