Kỹ thuật điều tra số ENCASE

ENCASE là một chương trình của hãng Guidance Software và được sử dụng như một nền tảng thiết yếu cho công việc điều tra số.

Category:

Description

ENCASE là một chương trình của hãng Guidance Software và được sử dụng như một nền tảng thiết yếu cho công việc điều tra số. ENCASE được chọn vì không chỉ đơn thuần cung cấp phương pháp luận mà còn hỗ trợ công tác nghiệp vụ cần thiết theo đúng các quy trình nghiêm ngặt của công tác điều tra số và minh chứng qua:

  1. Giải thưởng danh giá của tạp chí SC Magazine về chương trình điều tra số
  2. Nhiều quốc gia công nhận và sử dụng là công cụ chính cho việc điều tra số, bao gồm cả chính phủ Mỹ.

 Encase:

  • Được công nhận là nền tảng cho công việc điều tra số
  • Được nhiều quốc gia công nhận và sử dụng chính trong công tác điều tra số
  • Có các điểm lợi thế từ các ‘case-study’ thực tế
  • Chương trình đào tạo gắn liền với các case-study thực tế

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kỹ thuật điều tra số ENCASE”