Rapid7

Rapid7 cung cấp các giải pháp phân tích và dữ liệu bảo mật cho phép các tổ chức triển khai cách tiếp cận tích cực đối với an ninh mạng. Các giải pháp bảo mật IT của Rapid7 cung cấp khả năng hiển thị, phân tích và tự động hóa được cung cấp thông qua đám mây Insight, giúp đơn giản hóa sự phức tạp và giúp các nhóm bảo mật giảm thiểu các lỗ hổng, theo dõi hành vi nguy hiểm, điều tra và ngăn chặn các cuộc tấn công cũng như tự động hóa các tác vụ thông thường.

Showing all 6 results