Dịch vụ của chúng tôi

MI2 cung cấp dịch vụ bảo mật thông tin toàn diện.
cung cấp khả năng tích hợp và vận hành tối ưu cho hệ thống.

DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27001

Mi2 có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai dịch vụ tư vấn giúp xây dựng một hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) hiệu quả, thực tế:

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

Mi2 hỗ trợ khách hàng xác định, phân loại và nhận diện dữ liệu quan trọng để phục vụ triển khai các giải pháp bảo vệ dữ liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn về an ninh:

DỊCH VỤ HỖ TRỢ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG AN NINH

Dựa trên kinh nghiệm triển khai hệ thống bảo mật cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức khác nhau cùng đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm của Mi2, chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống an ninh cho doanh nghiệp với:

DỊCH VỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN HỆ THỐNG

Với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin với các chứng chỉ hàng đầu: CISSP, CISA, CRISC, CISM, CCSP, ISSAP, CEH, Security+…