Giải pháp của chúng tôi

MI2 cung cấp giải pháp toàn diện về bảo mật và an toàn thông tin.

Virus/Malware Protection: Phòng chống Virus/Malware cho máy trạm, máy chủ

Deep Defender: Giải pháp chuyên dụng phòng chống Rootkit.

Host Intrusion Prevention/Desktop Firewall: Giải pháp tưởng lửa và phòng chống tấn công xâm nhập cho máy chủ/máy trạm (Software)

Device Control: Kiểm soát (ngăn chặn/giám sát/cho phép) việc kết nối và sử dụng các thiết bị ngoại vi trên máy trạm (USB, Wifi  card,  Bluetooth, CD/DVD,…)

SiteAdvisor: cảnh báo và kiểm soát người dùng truy cập website tiềm ẩn rủi ro cao, kiểm soát truy cập nhóm các URL Categories.

Anti-virus/Spam Email: Cài đặt trên máy chủ email, ngăn chặn virus/spam trên luồng mail.

Application Control: Kiểm toán mọi ứng dụng cài trên máy trạm/máy chủ, kiểm soát (cho phép/không cho phép) việc chạy các ứng dụng/ cài đặt các ứng dụng. Có cơ chế phòng chống tấn công Memory injection, DLL injection.

Drive Encryption: Mã hóa toàn bộ ổ cứng (Full Disk Encryption)

File & Removable Media Protection: Mã hóa file/folder/USB.

Endpoint Threat Detection & Response (EDR): Phát hiện, ngăn chặn các tấn công nâng cao (Advanced Threat, Zero-Day malware,…). Điều tra và xử lý các sự cố an ninh trên hệ thống Endpoint.

Link bộ giải pháp: http://www.mcafee.com/uk/products/endpoint-protection/index.aspx

Check Point Endpoint Security: Bảo vệ các thiết bị đầu cuối của tổ chức/doanh nghiệp trước các phần mềm chứa mã độc; các ứng dụng không được phép sử dụng và các trang web lừa đảo.

    • Ngăn chặn mối đe dọa trên thiết bị đầu cuối với các tính năng nổi trội như hệ thống phòng chống xâm nhập IPS; Anti-Virus; phòng ngừa sự lây lan của BotNet (Anti-Bot); truy vết (Forensics); chống tấn công mã hóa tống tiền (Anti-Ransomware).
    • Phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa chưa biết (unknown threat) với công nghệ SandBlast (Threat Emulation); lọc các phần mềm độc hại cùng với Threat Extraction.