Seclore

New-look-and-feel-blog-Thumbnail

Seclore, một công ty bảo mật dữ liệu, giúp các doanh nghiệp bảo vệ và kiểm soát tài sản kỹ thuật số, ngăn chặn trộm cắp dữ liệu và đạt được sự tuân thủ. Phương pháp bảo mật tập trung vào dữ liệu của Seclore đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được phép mới có thể truy cập vào tài sản kỹ thuật số nhạy cảm, bên trong và bên ngoài tổ chức của họ.

Các doanh nghiệp có thể đặt chính sách tự động và cho phép người dùng kiểm soát và thu hồi quyền truy cập của những ai có quyền truy cập, quyền truy cập của họ là gì và trong bao lâu. Tìm hiểu lý do tại sao các doanh nghiệp hàng đầu như American Express và Applied Materials chọn Seclore để bảo vệ và kiểm soát tài sản kỹ thuật số của họ mà không ảnh hưởng đến sự cộng tác liền mạch và chia sẻ dữ liệu.

Showing the single result