Tư vấn an toàn thông tin

MI2 cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp

Tư vấn an toàn thông tin, bảo mật thông tin

Các dịch vụ an toàn thông tin, bảo mật thông tin tại MI2 JSC

 • Dịch vụ Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý an toàn thông tin ISO27001
 • Dịch vụ Đánh giá tuân thủ bảo mật thông tin
 • Dịch vụ Đánh giá điểm yếu an ninh
 • Dịch vụ Tư vấn Phân loại dữ liệu
 • Dịch vụ Tư vấn xây dựng hệ thống giám sát an ninh
 • Dịch vụ Xây dựng thiết kế kỹ thuật hệ thống an toàn thông tin
 • Dịch vụ Hỗ trợ quản trị hệ thống an ninh
 • Dịch vụ Đào tạo an toàn thông tin

Trên đây là danh sách 8 giải pháp bảo mật thông tin tại MI2 JSC. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết!

Dịch vụ Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý an toàn thông tin ISO 27001

Dựa trên các yêu cầu của ISO 27001 phiên bản mới nhất cùng với điều kiện cụ thể của tổ chức, doanh nghiệp hiện có, đội ngũ tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý An toàn thông tin ISO 27001 sẽ đưa ra phương án, kế hoạch, lộ trình và những công việc cần hoàn tất để đạt chứng chỉ ISO 27001 theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mi2 cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức bổ sung các điều kiện để đáp ứng các tiêu chí của chứng nhận ISO 27001 phiên bản mới nhất (ở đây là nâng cấp từ ISO 27001:2005 lên ISO 27001:2013)

Dịch vụ Đánh giá tuân thủ bảo mật thông tin

Dịch vụ đánh giá tuân thủ an toàn thông tin trên Internet theo tiêu chuẩn ISO 27001 hoặc các tiêu được tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn; việc đánh giá tuân thủ an toàn thông tin bao gồm các đánh giá dựa trên:

 • Đánh giá về hệ thống quản trị, quản lý (quy trình, quy định)
 • Đánh giá tuân thủ dựa trên các tiêu chí kỹ thuật áp dụng cho cả Network, System (các kỹ thuật, công nghệ)
 • Đánh giá tuân thủ ở các máy trạm, nhận thức người dùng cuối (người dùng và máy trạm)
dịch vụ đánh giá tuân thủ bảo mật an toàn thông tin

Ghi nhận các vấn đề phát sinh trong quá trình đánh giá tuân thủ. Đồng thời đề xuất các phương án hiệu quả hơn trong việc kiểm soát tuân thủ bảo mật thông tin

Dịch vụ Đánh giá điểm yếu an ninh

Dịch vụ đánh giá điểm yếu an ninh bao gồm các công việc dò tìm các lỗ hổng an ninh có trên hệ thống và phân loại các điểm yếu an ninh dựa trên mức độ ảnh hưởng và tầm quan trong đối với hệ thống

dịch vụ đánh giá điểm yếu an ninh

Dịch vụ đánh giá điểm yếu an ninh cung cấp danh sách các điểm yếu có trên hệ thống của tổ chức, doanh nghiệp đồng thời khuyến nghị các phương pháp, các biện pháp kiểm soát cần thiết để giảm thiểu những rủi ro an ninh cho hệ thống.

Dịch vụ tư vấn phân loại dữ liệu

Lượng dữ liệu ngày càng nhiều khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc kiểm soát. Đây là một thách thức lớn nhưng một khi có thể phân loại được dữ liệu của mình. Doanh nghiệp sẽ tận dụng được những ưu thế của dữ liệu; giúp mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh cho công ty, như:

 • Bảo vệ tốt thông tin của khách hàng, đối tác, nhà cung cấp
 • Nâng cao tính minh bạch và đảm bảo giá trị đã cam kết với đối tác
 • Bảo vệ hình ảnh, thương hiệu và giá trị của công ty
 • Tập trung vào các thông tin có giá trị, khu vực có rủi ro cao. Đồng thời giảm chi phí cho việc lưu trữ, bảo vệ các thông tin ít hoặc không còn có giá trị
 • Nâng cao nhận thức và văn hóa doanh nghiệp trong việc bảo vệ giá trị chung của doanh nghiệp
 • Chuẩn bị tốt hơn cho các đánh giá tuân thủ các qui định, qui chuẩn về An toàn thông tin.

Từ đó, công ty có thể tận dụng dữ liệu như một tài sản mang lại giá trị cốt lõi. Các lợi ích của dịch vụ mang lại:

 • Thống nhất và duy trì danh mục tài liệu có giá trị cần bảo vệ của doanh nghiệp. Cùng với đó là các từ khóa đặc thù cho tài liệu có giá trị.
 • Thống nhất cách nhận diện và phân loại được các tài liệu cần được bảo vệ. ( tài liệu mật, tài liệu nội bộ, tài liệu công khai).
 • Có cơ chế để giám sát việc sử dụng các thông tin trong tổ chức hiệu quả nhất.
 • Xác định các đối tượng được sử dụng thông tin và có thể “truy vết” khi cần.
 • Hỗ trợ hiệu quả cho chương trình Data Loss Prevention (DLP – Chống thất thoát dữ liệu)

Dịch vụ Tư vấn xây dựng hệ thống giám sát an ninh

Hệ thống giám sát an ninh cho tổ chức, doanh nghiệp với mục đích cung cấp một góc nhìn chính xác, toàn diện và tổng quát nhất về mức độ an ninh cùng các nguy cơ có thể xảy ra cho doanh nghiệp; hỗ trợ cho việc ra quyết định và chủ động phòng chống.

dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống giám sát an ninh

Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống giám sát an ninh; bảo mật thông tin đảm bảo cho việc khai thác dữ liệu từ các hệ thống bảo mật là hiệu quả nhất và thể hiện, phản ánh chính xác nhất trạng thái của hệ thống ở những thời điểm cụ thể giúp hỗ trợ hiệu quả việc ra quyết định của các quản lý cấp cao.

Dịch vụ Xây dựng thiết kế kỹ thuật hệ thống an toàn thông tin

Mi2 cùng với tổ chức, doanh nghiệp thảo luận và xây dựng chiến lược và lộ trình đầu tư cho bảo mật, an toàn thông tin mạng trong thời đại số đồng thời đảm bảo tính bền vững và ổn định của kiến trúc; giảm thiểu các rủi ro nhưng vẫn hỗ trợ tối đa các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

dịch vụ xây dựng thiết kế kỹ thuật hệ thống attt

Dịch vụ bao gồm việc xác định và đánh giá việc đầu tư trong từng giai đoạn. Đó là về cả quy trình, công nghệ, con người. Đồng thời giám sát hiệu quả và đề xuất các việc bổ sung các yếu tố cần thiết để đảm bảo lộ trình đầu tư là khả thi và hiệu quả

Dịch vụ hỗ trợ quản trị hệ thống an ninh

Dựa trên kinh nghiệm triển khai hệ thống an ninh bảo mật thông tin cho nhiều cơ quan; doanh nghiệp; tổ chức khác nhau và đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm của Mi2. Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống an ninh cho doanh nghiệp:

 • Đội ngũ kỹ thuật của Mi2 sẽ đảm trách công tác quản trị thiết bị bảo mật hệ thống như Firewall, IPS, …
 • Thiết lập các chính sách (rules) theo yêu cầu và đảm bảo việc vận hành của doanh nghiệp.
 • Định kỳ báo cáo hoạt động, các vi phạm và cảnh báo an ninh
 • Tối ưu hoạt động của hệ thống, thiết bị bảo mật an toàn thông tin
 • Hỗ trợ và đề xuất các biện pháp xử lý khi phát sinh vấn đề an ninh trên hệ thống/thiết bị
dịch vụ hỗ trợ hệ thống an toàn thông tin

Dịch vụ Đào tạo an toàn thông tin, bảo mật thông tin

Đào tạo an toàn thông tin là một trong các bước đầu tư hiệu quả nhất. Qua đó nâng cao hiệu quả về an toàn thông tin cho doanh nghiệp. Đặc biệt là ở người dùng cuối và cho các cấp quản lý.

Ngoài ra, Mi2 cũng cung cấp các chương trình đào tạo nâng cao dành cho đối tượng chuyên trách CNTT như CISSP; CISA; CEH; Security+.