Giải pháp của chúng tôi

MI2 cung cấp giải pháp toàn diện về bảo mật và an toàn thông tin.

Network Intrusion Prevention: Giải pháp bảo mật mạng với thiết bị chuyên dụng phòng và chống lại các tấn công, xâm nhập vào hệ thống. McAfee IPS đi đầu trong thế hệ Next Generation IPS và được đánh giá đứng đầu về công nghệ trong báo cáo của Gartner.

Các dòng sản phẩm:

Network Access Control (ForeScout NAC)

Kiểm soát việc truy cập vào hệ thống mạng tổ chức. Ngăn chặn truy cập bất hợp pháp từ các máy tính lạ, máy khách, thiết bị lạ hoặc các máy chưa tuân thủ chính sách bảo mật tổ chức đặt ra tới hệ thống mạng tổ chức. ForeScout NAC được đánh giá đứng đầu về công nghệ NAC và khả năng triển khai dễ dàng, nhanh chóng nhất trong đánh giá của Gartner & Forrester. Datasheet và các dòng sản phẩm: http://www.forescout.com/wp-content/media/ForeScoutNAC-Datasheet.pdf

Advanced Malware Analysis & APT Defense

Bộ công cụ (thiết bị) chuyên dụng trong giải pháp bảo mật mạng phục vụ phân tích các mã độc nâng cao, phát hiện và định danh các tấn công nâng cao có chủ đích (Advanced Persistent Threats – APT), zero-day attack & bots bao gồm: Thu thập mã độc, dò quét Virus/malware dựa trên mẫu/hành vi, phân tích tĩnh và phân tích động, decode/unpack/de-assembly code để định danh các hành vi bất thường/nguy hiểm của các chương trình có chủ đích.

Web Application Firewall

Giải pháp thiết bị chuyên dụng bảo vệ hệ thống từ tất cả các lỗ hổng thường gặp gồm các lỗ hổng được xác định bởi OWASP và WASC, bao gồm SQLi, XSS, XXE cũng như HTTP Request Splitting và tấn công Clickjacking,… đến các tấn công tự động, liên tục như brute-force nhằm ăn cắp password, botnet, DdoS tầng ứng dụng, ăn cắp thông tin… và các tấn công zero-day bằng cách sử dụng công nghệ tự học, giải pháp tạo ra mô hình hoạt động bình thường của ứng dụng và hệ thống, từ đó phát hiện các dấu hiệu, hành vi bất thường để ngăn chặn tấn công zero-day. Theo đánh giá của Gartner WAF 2016 thì sản phẩm WAF của hãng PT được đánh giá rất cao về tầm nhìn công nghệ.

Datasheet và các dòng sản phẩm: http://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ww-en/products/documents/af/PTAF-Data-Sheet-eng.pdf

SandBlast Network

Giúp bảo vệ hệ thống mạng khỏi những cuộc tấn công zero-day bằng cách phân tích và nhanh chóng loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn trong nội dung tải về từ Web hoặc Mail đến cho người dùng. Hơn thế nữa, nó còn dựa vào tính năng Malware DNA nhằm tăng cường nhận dạng nhanh để xác định sự tương đồng của các loại malware giúp phát hiện và ngăn chặn các mã độc ẩn ở tầng CPU trước khi payload được thực thi.

Next Generation Firewall (NGFW)

Giải pháp bảo mật mạng, bảo vệ mạng máy tính của tổ chức/doanh nghiệp trước các cuộc tấn công từ bên ngoài vào và sự lây nhiễm từ các thiết bị đầu cuối bên trong hệ thống mạng.Cung cấp mức độ bảo mật cao nhất đối với tất cả các phân đoạn mạng trong việc ngăn chặn các mối đe dọa để chống lại các cuộc tấn công chủ đích hoặc chưa xác định nhằm đảm bảo hệ thống tổ chức/doanh nghiệp được bảo vệ ở hiện tại và trong tương lai. Không giống như các giải pháp khác, Check Point tin tưởng vào chiến lược ưu tiên phòng ngừa các mối đe dọa để ngăn chặn các cuộc tấn công tinh vi nhất trước khi chúng có thể xảy ra.

Check Point Security Gateway

Phòng chống các mối đe dọa thế hệ mới (Next-Generation Threat Prevention) bảo vệ các phân đoạn mạng với tính năng IPS (Hệ thống ngăn chặn xâm nhập) và Anti-Virus (phòng chống Vi rút) luôn được cập thường xuyên các mẫu mã độc mới một cách tự động và tận dụng thông tin về các mã độc mới nhất này sẽ giảm thiểu đáng kể rủi ro bảo mật. Ngoài ra, Security Gateway hợp nhất các công nghệ kiểm soát ứng dụng (Application Control) và phòng chống xâm hại Bot Net (Anti-Bot) trên tất cả các phân đoạn mạng sẽ tăng khả năng hiển thị đối với lưu lượng hướng ra ngoài mà không được lọc và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của người dùng.

Đối với các mã độc chưa xác định (unknown threat)

Check Point cung cấp giải pháp SandBlast trên Security Gateway. SandBlast Threat Emulation giúp phát hiện và ngăn chặn các phần mềm độc hại chưa được biết và phân tích các mã độc này dưới cấp độ CPU. SandBlast Threat Extraction chủ động tách các mã độc trong file đính kèm đồng thời cung cấp file sạch cho người dùng

Check Point Maestro Hyperscale

Là giải pháp tận dụng đầu tư phần cứng hiện tại, tối đa hóa công suất thiết bị và nâng cao hiệu năng của hệ thống được quản lý dễ dàng bằng Orchestrator (MHO). MHO cung cấp khả năng mở rộng dễ dàng từ 1 Security Gateway lên đến 52 Security Gateway một cách nhanh chóng. Với cơ chế HyperSync cho phép đồng bộ tất cả các Security Gateway được gắn vào MHO. Throughput Firewall được tăng theo dạng tuyến tính có thể lên đến hàng Tbps.