Black Duck – Software Composition Analysis (SCA)

Category:

Description

Nằm trong bộ công cụ chuyên biệt hàng đầu DevSecOps Tools do Synopsys cung cấp giúp giải quyết toàn bộ vấn đề bảo mật ứng dụng.

Black Duck – Software Composition Analysis (SCA) hỗ trợ rà quét, định danh lỗ hổng bảo mật của các mã nguồn mở (open source) được sử dụng trong mã nguồn ứng dụng / ứng dụng (binary), docker & container. Tích hợp chặt chẽ với CI/CD workflow cho DevOps.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
BlackDuck-datasheet[Download]