Defensics – Fuzz Testing

Category:

Description

Nằm trong bộ công cụ chuyên biệt hàng đầu DevSecOps Tools do Synopsys cung cấp giúp giải quyết toàn bộ vấn đề bảo mật ứng dụng.

Defensics – Fuzz Testing là giải pháp / framework Blackbox fuzzer chuyên dụng (với hơn 250 pre-built fuzz testing suites), cho phép tổ chức dễ dàng và nhanh chóng khám phá các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn trong phần mềm.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Defensics-datasheet[Download]