Kiểm soát truy cập mạng-Network Access Control (NAC)

Network Access Control (Forescout NAC): Kiểm soát việc truy cập vào hệ thống mạng tổ chức. Ngăn chặn  truy cập bất hợp pháp từ các máy tính lạ, máy khách, thiết bị lạ hoặc các máy chưa tuân thủ chính sách bảo mật tổ chức đặt ra tới hệ thống mạng tổ chức.

Forescout NAC được đánh giá đứng đầu về công nghệ NAC và khả năng triển khai dễ dàng, nhanh chóng nhất trong đánh giá của Gartner & Forrester.

Tìm hiểu thêm: https://www.forescout.com/company/resources/network-access-control-solution-brief/

Description

Network Access Control (NAC) là giải pháp Kiểm soát các thiết bị truy cập vào hệ thống mạng tổ chức (IT/OT). Giải pháp giám sát, phát hiện và đánh giá tuân thủ cho toàn bộ các thiết bị (tất cả các thiết bị IoT) truy cập vào hệ thống, đồng thời kiểm soát truy cập tới hệ thống mạng (mạng IT, mạng OT) tùy theo mức độ tuân thủ của các thiết bị đối với chính sách bảo mật của tổ chức. 

Forescout NAC được đánh giá đứng đầu về công nghệ NAC và khả năng triển khai dễ dàng, nhanh chóng nhất trong đánh giá của Gartner & Forrester. 

 

 

 

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Modern NAC - solution brief[Download]
[Case Study] Giải pháp An ninh mạng trong lĩnh vực Y tế được triển khai tại University Health Network Canada.[Download]