Network Security

Category:

Description

Trellix Network Security là một giải pháp bảo mật mạng mạnh mẽ, giúp tổ chức giảm thiểu chi phí bằng cách chính xác phát hiện và ngăn chặn ngay lập tức các cuộc tấn công nâng cao, nhắm mục tiêu và các nguy cơ tiềm ẩn trong lưu lượng truy cập internet. Nó cho phép tổ chức giải quyết hiệu quả các sự cố bảo mật được phát hiện trong thời gian ngắn với bằng chứng, thông tin tình báo và tích hợp quy trình phản hồi. Tính năng của Trellix Network Security giúp bảo vệ các thông tin quan trọng của tổ chức và giảm thiểu rủi ro an ninh mạng.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Trellix Network Security - datasheet[Download]