Seclore FileSecure Information Rights Management

Category:

Description

Seclore FileSecure Information Rights Management (IRM) là giải pháp hàng đầu về bảo mật và quản lý quyền (Right Management) đối với dữ liệu  (File, Email) của tổ chức. Seclore FileSecure IRM đảm bảo tính bí mật toàn diện và duy trì kiểm soát quyền tương tác với dữ liệu bất kể khi dữ liệu được truy cập, được lưu trữ hay truyền gửi tới bất kỳ vị trí nào. Giải pháp cho phép tổ chức bảo vệ và kiểm soát truy cập/ tương tác dữ liệu mức sâu với chính sách mềm dẻo bao gồm kết hợp:

  • Kiểm soát Ai (người dùng, nhóm người dùng nào) được phép truy cập vào dữ liệu
  • Kiểm soát Người dùng/nhóm người dùng được phép thực thi các hành vi gì đối với dữ liệu: Xem (read only), chỉnh sửa, in ấn, copy, chụp màn hình, phân phát (distribute),..
  • Kiểm soát thời gian khi nào (số ngày, ngày/tháng) được truy cập và tương tác dữ liệu
  • Kiểm soát thiết bị (máy tính, địa chỉ IP, …) được phép truy cập và tương tác dữ liệu.

Bên cạnh đó, Seclore FileSecure IRM cung cấp các tính năng kiểm soát, giám sát nâng cao và ưu việt đối với dữ liệu: Mã hóa dữ liệu với thuật toán mã nâng cao bao gồm AES, RSA, Remote Control (cho phép thực hiện cấp phát quyền hoặc thu hồi quyền từ xa đối với các dữ liệu đã chia sẻ/truyền gửi), Multi-Factor authentication (xác thực đa nhân tố), End-To-End Monitoring & Auditing (giám sát và audit tất cả hành vi truy cập tương tác đối với dữ liệu của người dùng).

Seclore FileSecure IRM tích hợp sẵn, toàn diện với hạ tầng CNTT & Bảo mật của doanh nghiệp bao gồm: Hỗ trợ hơn 140 kiểu files và ứng dụng khác nhau với đầy đủ các platform Windows/MacOS, iOS & Android. Tích hợp với các giải pháp/ hệ thống sẵn có của doanh nghiệp: Identity and Access Management (IAM), Single-Sign On (SSO), Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Content Management (ECM), Document Management systems (DMS), Data Classification, Data Loss Prevention (DLP), Security Information and Event Management (SIEM) của tổ chức để bảo vệ dữ liệu và tăng cường bảo mật hệ thống an ninh cho doanh nghiệp.

Với công nghệ nổi bật, tính năng nâng cao và ưu việt, Seclore FileSecure IRM đã được tin cậy và sử dụng bởi hơn 4 triệu người dùng, hơn 540 doanh nghiệp lớn, ngân hàng, tổ chức chính phủ ở 29 quốc gia khác nhau. Vendor Seclore cũng được nhận giải thưởng “Growth Excellence” bởi Frost & Sullivan, nằm trong danh sách “50 Fastest Growing Technology Companies” trong đánh giá của Deloitte, được Gartner đánh giá là “Cool Vendor” với các phát minh công nghệ áp dụng trong lĩnh vực kiểm soát quyền dữ liệu.