Security Awareness Training

Danh mục:

Mô tả

Với sự kết hợp đồng thời của 2 module chuyên dụng là Phishing Simulator và Security Awareness Training, giải pháp của Knowbe4 cho phép tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá và đào tạo theo chu trình khép kín, đảm bảo chất lượng của việc đào tạo và nâng cao nhận thức người dùng trong tổ chức. Khách hàng có các phương án thực hiện theo các phương thức:
1. Phishing Test -> Analysis & Report -> Training với các khóa đào tạo -> Phishing Test với các chiến dịch nâng cao
2. Training với các khóa đào tạo -> Phishing Test -> Analysis & Report -> Training tiếp với các khóa đào tạo nâng cao
3. Phishing Test
4. Training với các khóa đào tạo.

Điểm mạnh

  1. Bao gồm Phishing Campaign Platform và Awareness Training Platform chuyên dụng thông qua 1 giao diện sử dụng duy nhất.
  2. Cung cấp sẵn hơn 10,000 mẫu phishing từ nhà cung cấp, hơn 500 mẫu phishing từ cộng đồng sử dụng. Các mẫu phishing được cập nhật định kỳ.
  3. Bên cạnh việc kiểm tra nhận thức người dùng dựa trên Phishing Email, Knowbe4 bao gồm cả kiểm tra nhận thức dựa trên USB, Voice call.
  4. Awareness training platform chuyên nghiệp với các “khóa học cụ thể” theo từng loại chủ đề khác nhau mà Security & Risk/Compliance team cần. Các khóa học cũng là các chiến dịch đào tạo.
  5. Hệ thống build và đánh giá risk score cho từng User, User Group, giám sát theo timeline. Khả năng tự động nhắc nhở người dùng tham gia (khi chưa tham gia, chưa hoàn thành) khóa đào tạo.
  6. Tự động đồng bộ người dùng/nhóm người dùng từ Active Directory của tổ chức lên nền tảng đào tạo, cho phép thiết lập và tạo các nhóm logic (dựa trên thuộc tính và hành vi vi phạm của người dùng trước đó). Logic group cho phép dễ dàng apply các chiến dịch (phishing và training) phù hợp đối với các đối tượng phù hợp.
  7. Nội dung các Phishing Campaign và Awareness training bao gồm cả Tiếng Việt (Video nói tiếng Việt, nội dung Text Tiếng Việt). Hỗ trợ sẵn cho hơn 34 ngôn ngữ khác nhau.