Trellix Endpoint Security (ENS)

Category:

Description

Trellix Endpoint Security (ENS) điều chỉnh các biện pháp kiểm soát bảo mật theo nhu cầu riêng, từ việc chặn các mối đe dọa đến theo dõi chúng. Các tổ chức sẽ được bảo vệ trước một cuộc tấn công bằng cách áp dụng mức độ ưu tiên mối đe dọa tùy chỉnh với Trellix ENS và Trellix Insights. Giải pháp cho phép đảm bảo thời gian hoạt động của hệ thống cho người dùng, tìm thêm cơ hội để tự động hóa và đơn giản hóa các quy trình công việc phức tạp.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Trellix Endpoint Security - Datasheet[Download]