Trellix Insights

Category:

Description

Nền tảng quản lý Trellix bao gồm các khả năng từ Trellix Insights được thiết kế đặc biệt để phối hợp và hợp lý hóa các hoạt động rủi ro và mối đe dọa. Với việc sử dụng những kỹ năng này, các tổ chức có thể tăng các biện pháp đối phó phòng thủ và thời gian phản ứng một cách hiệu quả, ưu tiên bảo mật nhờ thông tin tình báo về rủi ro đã được thu thập và tinh chỉnh từ một tỷ cảm biến và được kiểm tra bởi các nhà nghiên cứu mối đe dọa tiên tiến có uy tín. Từ một bảng điều khiển có thể được sử dụng để phát hiện, khắc phục, ưu tiên thời gian phản hồi nhanh hơn và giảm rủi ro đáng kể.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Trellix Insights - datasheet[Download]