Quản lý truy cập và tài khoản đặc quyền-Universal Privilege Management

Ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng hơn, giải pháp BeyondTrust Universal Privilege Management tạo ra trải nghiệm tốt cho người dùng, cho phép mức độ truy cập phù hợp vào đúng thời điểm.

Tìm hiểu thêm: https://www.beyondtrust.com/solutions

 

Description

Quản lý truy cập và tài khoản đặc quyền

  • Giám sát và kiểm soát các truy cập/thao tác của những người dùng đặc quyền (root, administrator) trong hệ thống theo đặc quyền tối thiểu. Lưu log và video làm bằng chứng các truy cập đặc quyền.
  •  Quản lý mật khẩu tập trung đảm bảo tính tuân thủ/bảo mật cho các mật khẩu của các tài khoản đặc quyền.

Tìm hiểu thêm: https://www.beyondtrust.com/solutions

Tổng quan giải pháp của Benyond Trust

Bộ giải pháp của BeyondTrust

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Microsoft requirement[Download]
2023 Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management[Download]