Quản lý truy cập và tài khoản đặc quyền-Universal Privilege Management

Ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng hơn, giải pháp BeyondTrust Universal Privilege Management tạo ra trải nghiệm tốt cho người dùng, cho phép mức độ truy cập phù hợp vào đúng thời điểm.

Tìm hiểu thêm: https://www.beyondtrust.com/solutions

 

Mô tả

Quản lý truy cập và tài khoản đặc quyền

  • Giám sát và kiểm soát các truy cập/thao tác của những người dùng đặc quyền (root, administrator) trong hệ thống theo đặc quyền tối thiểu. Lưu log và video làm bằng chứng các truy cập đặc quyền.
  •  Quản lý mật khẩu tập trung đảm bảo tính tuân thủ/bảo mật cho các mật khẩu của các tài khoản đặc quyền.

Tìm hiểu thêm: https://www.beyondtrust.com/solutions

Tổng quan giải pháp của Benyond Trust

Bộ giải pháp của BeyondTrust

Lợi ích

ĐẢM BẢO MỌI QUYỀN TRUY CẬP, MỌI THỜI ĐIỂM

Các vi phạm dữ liệu luôn không có xu hướng giảm. Các đặc quyền và tài khoản không được quản lý đang bị tấn công ở mỗi lượt và bề mặt tấn công càng ngày càng mở rộng. Hầu hết các giải pháp quản lý truy cập đặc quyền chỉ tập trung vào mật khẩu. BeyondTrust thì khác.

Phương pháp quản lý đặc quyền cải tiến của BeyondTrust bảo vệ mọi người dùng, tài sản và các phiên hoạt động trên toàn bộ tổ chức.

Mật khẩu rất quan trọng. Đó là lý do tại sao bạn có thể kiểm tra và quản lý mọi tài khoản đặc quyền với BeyondTrust. Điều này bao gồm mọi thứ từ mật khẩu người dùng đặc quyền, thông tin đăng nhập ứng dụng, tài khoản dịch vụ, DevOps, v.v.

Nhưng mật khẩu chỉ là khởi đầu. Nền tảng BeyondTrust tích hợp bảo mật mật khẩu đặc quyền với bảo mật truy cập từ xa và điểm cuối, giảm đáng kể bề mặt tấn công và các cửa sổ tiếp xúc của bạn. Đây là giải pháp quản lý truy cập đặc quyền một cách toàn diện.

Tính năng

NỀN TẢNG QUẢN LÝ ĐẶC QUYỀN TRUY CẬP CỦA BEYONDTRUST:

  • Quản lý mật khẩu đặc quyền: Password Safe, Cloud Vault và DevOps Secrets Safe
  • Quản lý đặc quyền thiết bị đầu cuối: Windows và Mac, Unix và Linux và Active Directory Bridge
  • Đảm bảo truy cập từ xa: Hỗ trợ từ xa, Truy cập đặc quyền từ xa.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Microsoft requirement[Download]