Varonis SaaS cho thiết bị bảo mật vành đai, ngoại biên – EDGE

Category:

Tính năng

  1. Phân tích các hoạt động trên các thiết bị ngoại biên – ví dụ như: DNS, VPN, Web Proxies (Analyze activity on perimeter devices (DNS, VPN, Web Proxies))
  2. Áp dụng kỹ thuật định vị vị trí và thông minh về mối đe dọa cho bảo mật từ xa (Apply geolocation and threat intelligence to security telemetry)
  3. Theo dõi các rò rỉ dữ liệu tiềm ẩn và các cuộc tấn công tại điểm (Track potential data leaks and attacks at point of entry)

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Lợi ích Varonis SaaS[Download]