Xếp hạng bảo mật

Xếp hạng Thẻ điểm bảo mật cung cấp xếp hạng A-F dễ đọc trên mười nhóm yếu tố rủi ro:

 1. An ninh mạng
 2. Tình trạng DNS
 3. Nhịp điệu vá lỗi
 4. Bảo mật điểm cuối
 5. Danh tiếng IP
 6. Bảo mật ứng dụng
 7. Điểm Cubit
 8. Mô-đun Hacker Chatter
 9. Rò rỉ thông tin
 10. Kỹ thuật xã hội
Category:

Description

 • Biết điểm số của bạn. Biết điểm số của nhà cung cấp của bạn: Xếp hạng ngay lập tức, hiểu và liên tục giám sát tình trạng bảo mật của bất kỳ tổ chức nào trên toàn thế giới. Có được khả năng hiển thị các điểm yếu và lỗ hổng kiểm soát bảo mật của bất kỳ tổ chức nào trong toàn bộ hệ sinh thái nhà cung cấp của bạn.
 • Xếp hạng nhất quán, dựa trên dữ liệu: Có được cái nhìn từ bên ngoài về tình hình bảo mật của bạn để bạn có thể thực hiện hành động phòng ngừa. Tính điểm dựa trên phương pháp xếp hạng minh bạch, đáng tin cậy của chúng tôi và dữ liệu được thu thập trên hàng triệu tổ chức.
 • Phát hiện ngay chuỗi cung ứng kỹ thuật số và điểm rủi ro chuỗi cung ứng của bạn: Có được cái nhìn đầy đủ về hệ sinh thái của Khách hàng, tình trạng bảo mật của từng Khách hàng và điểm rủi ro chuỗi cung ứng riêng để hiểu điểm của toàn bộ hệ sinh thái.