Báo cáo Phân tích Rủi ro và Bảo mật Mã nguồn mở năm 2024
+

Báo cáo Phân tích Rủi ro và Bảo mật Mã nguồn mở năm 2024
19/03/2024 10:00

Báo cáo OSSRA 2024: Nỗi lo ngại gia tăng về quản lý mã nguồn mở Trong phiên bản thứ chín của Synopsys, báo cáo Open Source Security and Risk Analysis (OSSRA) năm 2024 mang đến cái nhìn sâu rộng về tình hình hiện tại của an ninh mã nguồn mở, tuân thủ, cấp phép và các rủi ro về chất lượng mã nguồn trong phần mềm thương mại.  Báo cáo này sử dụng dữ liệu từ việc phân tích các thông tin ẩn danh từ 1.067 mã nguồn mã nguồn mở trong 17 ngành công nghiệp trong năm 2023 do đội ngũ dịch vụ kiểm tra Synopsys Black Duck® Audit Services thực hiện, với mục tiêu chính là xác định các rủi ro phần mềm trong giao dịch sáp nhập và mua bán (merge & acquisition - M&A). Các ngành công nghiệp được đại diện trong báo cáo bao gồm ô tô, dữ liệu lớn, an ninh mạng, phần mềm doanh nghiệp, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, Internet vạn vật, sản xuất và ứng dụng di động. Mã nguồn mở tồn tại đồng thời khắp mọi nơi, ở mọi lúc Báo cáo OSSRA đề cập đến các thành phần và thư...
Read more >