Bảo mật Microsoft 365 Copilot: Đảm bảo triển khai an toàn
+

Bảo mật Microsoft 365 Copilot: Đảm bảo triển khai an toàn
27/06/2024 09:00

Microsoft Copilot là một công cụ AI mạnh mẽ trong các ứng dụng Microsoft 365 (M365) như Word, Excel, PowerPoint, Teams, và Outlook. Copilot giúp giảm bớt công việc nhàm chán, cho phép người dùng tập trung vào giải quyết vấn đề sáng tạo. Khác với ChatGPT, Copilot có quyền truy cập vào toàn bộ dữ liệu của người dùng trong M365, từ tài liệu, bản trình bày, email, lịch, ghi chú đến danh bạ. Tuy nhiên, điều này đặt ra vấn đề lớn về bảo mật thông tin vì Copilot có thể truy cập và tổng hợp dữ liệu nhạy cảm. Trung bình, 10% dữ liệu M365 của một công ty có thể được truy cập bởi tất cả nhân viên. Copilot cũng có thể tạo ra dữ liệu nhạy cảm mới cần được bảo vệ. Trước cuộc cách mạng AI, khả năng tạo và chia sẻ dữ liệu của con người đã vượt xa năng lực bảo vệ dữ liệu. AI thế hệ tiếp theo còn làm trầm trọng thêm tình hình này. Các trường hợp sử dụng của Microsoft 365 Copilot Tạo nội dung Copilot có thể được sử dụng để tạo nội dung cho nhiều mục đích khác nhau....
Read more >