Đánh giá các mối đe dọa 2023
+

Đánh giá các mối đe dọa 2023
12/12/2023 15:41

Trong nửa đầu năm 2023, Forescout Vedere Labs đã công bố báo cáo về mối đe dọa, tập trung vào lỗ hổng, kẻ tấn công, và phần mềm độc hại. Báo cáo tiếp tục theo dõi sự tiến triển của mối đe dọa, với 16.556 lỗ hổng mới, tăng 15% so với năm trước. Kẻ tấn công chủ yếu là tội phạm mạng (51%), có nguồn gốc từ Nga (25%), Trung Quốc (16%), và Iran (13%). Các cuộc tấn công ransomware cũng tăng lên, đặc biệt từ các nhóm như LockBit, Cl0p, và ALPHV. Các nhóm được tài trợ bởi quốc gia tiếp tục sử dụng các công cụ hợp pháp như Cobalt Strike và Metasploit. Trong số 2.809 cuộc tấn công ransomware, Mỹ chiếm 48%, tiếp theo là quốc gia châu Âu (26%). Cơ sở hạ tầng của kẻ thù dựa nhiều vào việc tái sử dụng các công cụ như Sliver và Mythic C2s. Hãy cùng Mi2 và hãng bảo mật Forescout cùng tìm hiểu chi tiết hơn qua báo cáo bên dưới.  Báo cáo về Lỗ hổng Trong nửa đầu năm 2023, Forescout Vedere Labs đã phát hiện và công bố tám CVEs mới (Common Vulnerabilities and Exposures), bao gồm: ...
Read more >