Cross-Site Scripting (XSS) là gì và phòng tránh như thế nào?
+

Cross-Site Scripting (XSS) là gì và phòng tránh như thế nào?
15/01/2024 09:59

Cross-Site Scripting (XSS) là gì? Cross-Site Scripting (XSS) là một loại tấn công an ninh nhắm vào các ứng dụng web. Kẻ tấn công chèn các đoạn mã nguy hiểm vào trang web, khi người dùng truy cập trang web đó, họ sẽ không biết rằng đoạn mã độc này sẽ được thực thi trong trình duyệt của họ. Thay vì tấn công trực tiếp người dùng, XSS tận dụng những trang web có lỗ hổng bảo mật. Khi người dùng tương tác với các trang web đó, đoạn mã độc sẽ được kích hoạt. Điều này có thể dẫn đến việc đánh cắp thông tin quan trọng, chiếm đoạt phiên đăng nhập của người dùng, và nhiều vấn đề khác. Do được hỗ trợ rộng rãi trên nhiều trình duyệt và nền tảng web và có thể được tạo ra bằng bất kỳ ngôn ngữ nào mà trình duyệt web hỗ trợ, JavaScript đã trở thành lựa chọn phổ biến cho các kẻ tấn công. Mặc dù các cuộc tấn công XSS đã xuất hiện từ hơn 15 năm trước, nhưng chúng vẫn rất phổ biến và nguy hiểm cho tới ngày nay. Đọc thêm: Các kiểu tấn công mạng phổ biến hiện...
Read more >