4 câu hỏi dành cho Doanh nghiệp để giảm thiểu rủi ro tiếp xúc với mối đe dọa
+

4 câu hỏi dành cho Doanh nghiệp để giảm thiểu rủi ro tiếp xúc với mối đe dọa
06/06/2024 10:34

Trong nỗ lực không ngừng nhằm giúp các tổ chức bảo mật có được tầm nhìn rõ hơn về rủi ro tiếp xúc với mối đe dọa mạng, Rapid7 đã xác định được bốn câu hỏi then chốt mà mọi Doanh nghiệp cần cân nhắc dựa trên các đề xuất trong báo cáo mới từ Gartner® - Báo cáo “2024 Strategic Roadmap for Managing Threat Exposure”, có thể giúp Giám đốc An ninh Thông tin (CISO) và các nhà lãnh đạo cấp cao khác tránh được rủi ro mạng bằng cách phân tích các lỗ hổng trên bề mặt tấn công của họ.   Câu hỏi số 1: Doanh nghiệp đã biết gì về rủi ro an ninh mạng? Bằng cách chủ động xác định và đánh giá rủi ro an ninh mạng cho các sự kiện kinh doanh, các tổ chức có thể bảo vệ doanh nghiệp mình tốt hơn trước các mối đe dọa mạng và đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ. Theo báo cáo của Gartner, “Việc xác định rủi ro liên quan đến mối đe dọa là rất cần thiết, vì đây là một trong những kết quả đầu ra quan trọng sẽ mang lại lợi...
Read more >