ISO 27001 là gì? Mọi điều cần biết về ISO 27001:2022
+

ISO 27001 là gì? Mọi điều cần biết về ISO 27001:2022
08/09/2023 07:00

ISO 27001, còn được gọi là ISO/IEC 27001, là một tiêu chuẩn quốc tế được công nhận rộng rãi, xác định các phương pháp thực tiễn tốt nhất để triển khai và quản lý bảo mật thông tin cho Hệ thống Quản lý an ninh thông tin hay còn gọi là ISMS.  Tiêu chuẩn này dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro đã được công bố bởi ủy ban kỹ thuật chung gồm Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) vào năm 2005 và đã được sửa đổi từ đó, bao gồm sửa đổi vào năm 2013 và mới nhất là năm 2022. Phiên bản này, được phát hành vào tháng 10, được biết đến với tên ISO 27001:2022.  Hãy cùng Mi2 JSC tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu biết đầy đủ thông tin cần biết về ISO 27001. ISO 27001 dành cho ai? Mặc dù tiêu chuẩn này không bắt buộc, nhưng nó được xem là phương pháp tốt nhất cho bất kỳ tổ chức nào mong muốn bảo vệ dữ liệu quan trọng của mình và tuân thủ các luật và quy định bảo vệ dữ liệu đang thay...
Read more >