KHÁM PHÁ: Chương trình kiểm tra bảo mật ứng dụng có gì hay?
+

KHÁM PHÁ: Chương trình kiểm tra bảo mật ứng dụng có gì hay?
18/09/2023 11:00

Chương trình kiểm tra bảo mật ứng dụng là gì? "Chương trình kiểm tra bảo mật ứng dụng" là một quy trình nhằm phát hiện và xử lý các rủi ro bảo mật đối với mỗi ứng dụng máy tính trong tổ chức. Điều này bao gồm việc xác định và giải quyết mối đe dọa, sự cố và những vấn đề ảnh hưởng đến ứng dụng nội bộ cũng như bên ngoài tổ chức, và các giao diện lập trình ứng dụng (API). Trong bối cảnh các vụ vi phạm bảo mật ngày càng nhiều và các cơ quan chính phủ đặt ra những quy định đối vấn đề này, nhiều tổ chức đã quyết định triển khai "Chương trình kiểm tra bảo mật ứng dụng" để có cái nhìn chi tiết hơn về các rủi ro có thể đang tồn tại. Bảo mật ứng dụng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận trong công ty, từ các nhóm bảo mật, phát triển phần mềm, đến người làm kiểm toán, quản lý cấp cao và các bộ phận kinh doanh khác. Để đạt được kết quả tốt nhất, tổ chức nên tích hợp bảo mật ứng dụng từ...
Read more >