Bảo mật mạng trong ngành Năng lượng Dầu khí và Khí đốt
+

Bảo mật mạng trong ngành Năng lượng Dầu khí và Khí đốt
12/06/2024 11:22

Do các cuộc tấn công mạng gần đây như phần mềm độc hại Triton vô hiệu hóa bộ điều khiển an toàn tại một nhà máy ở Trung Đông và tấn công ransomware khiến đường ống dẫn khí tự nhiên ở Mỹ phải tạm ngừng hoạt động, an ninh mạng trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà sản xuất dầu khí trên toàn thế giới. Trong số nhiều thách thức liên quan đến việc bảo vệ cơ sở hạ tầng OT của ngành Dầu Khí, ba thách thức khó khăn nhất là: Giám sát mạng theo thời gian thực: Theo dõi chính xác hoạt động của mạng lưới để phát hiện các mối đe dọa kịp thời. Quản lý hiệu quả các mối đe dọa an ninh mạng: Ngăn chặn các cuộc tấn công mạng có thể gây thiệt hại cho hệ thống. Phát hiện các sự cố về mạng và vận hành trước khi chúng gây ra thời gian ngừng hoạt động: Ngăn ngừa các vấn đề kỹ thuật có thể tạm dừng hoạt động của các nhà máy sản xuất. Việc triển khai giải pháp giám sát mạng cho hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS) phù...
Read more >