Khám phá 6 bước Quản lý quyền truy cập đặc quyền hiệu quả
+

Khám phá 6 bước Quản lý quyền truy cập đặc quyền hiệu quả
16/03/2024 10:00

Bước 1: Nâng cao trách nhiệm và kiểm soát tài khoản, mật khẩu và quyền truy cập đặc quyền Thông tin xác thực đặc quyền bao gồm mật khẩu tài khoản đặc quyền, mật khẩu/khoá cho bộ công cụ DevOps và CI/CD, khóa SSH và bất kỳ tệp nào cần thiết để khởi động và duy trì các hệ thống DevOps, chẳng hạn như các tệp JSON và XML. Theo Nghiên cứu Forrester, các thông tin xác thực đặc quyền này liên quan đến 80% các vụ vi phạm dữ liệu. Làm thế nào để tổ chức đảm bảo an ninh và trách nhiệm đối với tất cả các loại thông tin đăng nhập khác nhau cho phép truy cập đặc quyền - nhưng không làm gián đoạn năng suất, quy trình và luồng công việc của quản trị viên? BeyondTrust Password Safe tổng hợp quản lý tài khoản đặc quyền, mật khẩu, khóa SSH, khóa API và bí mật DevOps trong một sản phẩm duy nhất. Giải pháp cung cấp khả năng khám phá tự động, quản lý, kiểm tra đánh giá và giám sát các thông tin đăng nhập đặc quyền để giảm thiểu rủi ro lạm dụng thông tin và...
Read more >