BeyondTrust chính thức mua lại Entitle, nâng cao khả năng bảo mật quyền truy cập đặc quyền
+

BeyondTrust chính thức mua lại Entitle, nâng cao khả năng bảo mật quyền truy cập đặc quyền
09/06/2024 10:47

BeyondTrust, nhà cung cấp giải pháp quản lý đặc quyền hàng đầu, vừa chính thức mua lại Entitle. Việc mua lại này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến của BeyondTrust nhằm bảo vệ khách hàng khỏi các mối đe dọa ngày càng tinh vi trong môi trường đám mây. Entitle mang đến giải pháp quản lý quyền truy cập Just-In-Time (JIT) và quản trị quyền truy cập danh tính hiện đại, giúp các tổ chức quản lý và kiểm soát hiệu quả quyền truy cập đặc quyền cho người dùng và ứng dụng trên toàn bộ tài sản đám mây. Nền tảng này tự động cấp quyền truy cập dựa trên nhu cầu, giúp giảm thiểu nguy cơ lạm dụng quyền truy cập và vi phạm dữ liệu. Truy cập đặc quyền Just-in-Time ​​Truy cập Just-in-Time (JIT) đề cập đến việc cấp quyền truy cập hoặc đặc quyền chỉ trong thời gian ngắn cần thiết. Quyền truy cập sẽ tự động chấm dứt hoặc bị thu hồi sau khi thời gian đặt trước hết hạn hoặc khi một số điều kiện nhất định được đáp ứng. Mô hình truy cập Just-in-Time loại bỏ quyền truy cập đặc quyền liên...
Read more >
Các phương pháp tối ưu nhất để quản lý Quyền truy cập đặc quyền
+

Các phương pháp tối ưu nhất để quản lý Quyền truy cập đặc quyền
26/12/2023 10:23

Trong phần 1, chúng ta đã biết Quản lý Quyền truy cập đặc quyền - PAM là gì, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn việc sử dụng trái phép các tài khoản và thông tin quan trọng ra sao, thì trong phần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về các phương pháp và chiến lược cụ thể để triển khai hiệu quả Quản lý quyền truy cập đặc quyền. Các phương pháp tối ưu trong PAM 1. Thiết lập và thực thi chính sách quản lý quyền truy cập toàn diện Chính sách này nên quy định cách cấp/thu hồi quyền truy cập đặc quyền cũng như tài khoản đặc quyền, giải quyết việc kiểm kê và phân loại các danh tính và tài khoản có quyền truy cập đặc quyền, đồng thời thực thi các nguyên tắc tối ưu về bảo mật và quản lý. 2. Xác định và quản lý tất cả các tài khoản - truy cập đặc quyền Việc khám phá tài khoản có quyền truy cập đặc quyền nên bao gồm tất cả tài khoản người dùng và cục bộ, tài khoản ứng dụng và dịch vụ, tài khoản cơ sở dữ liệu, tài khoản...
Read more >