Tăng tốc sửa lỗi ứng dụng với Polaris Assist được hỗ trợ bởi AI
+

Tăng tốc sửa lỗi ứng dụng với Polaris Assist được hỗ trợ bởi AI
23/06/2024 08:45

Hầu hết mọi tổ chức đều đang nỗ lực để tăng tốc độ phát triển nhằm theo kịp đối thủ cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng thay đổi. Mặc dù những cải tiến được mang đến bởi các kỹ thuật DevOps hiện đại và các khung ứng dụng đã mang lại nhiều lợi ích, nhưng đây vẫn là một cuộc chiến khó khăn do danh sách các ứng dụng cần được duy trì ngày càng nhiều, các yêu cầu xung đột đối với thời gian của nhà phát triển và danh sách dường như vô tận các mối nguy hiểm tiềm ẩn về bảo mật. Và trong khi phần lớn các nhà phát triển được giao nhiệm vụ đáp ứng các KPI liên quan đến tốc độ và độ tin cậy của ứng dụng, thì việc chuyển đổi bảo mật sang bên trái (Shift-Left Security) đồng nghĩa với việc họ giờ đây được yêu cầu đảm bảo rằng các ứng dụng này cũng không có lỗ hổng nghiêm trọng. Khi các ứng dụng trở nên phức tạp hơn, lượng công việc tồn đọng cần giải quyết trở nên cồng kềnh và các mục tiêu về năng...
Read more >