McAfee hoàn tất thương vụ mua lại Skyhigh Networks
04/01/2018 14:52 Category: Tin bảo mật , Tin tức & Sự kiện

McAfee vừa thông báo rằng đã hoàn tất việc mua lại Skyhigh Networks vào ngày 3 tháng 1 năm 2018. Việc dẫn đầu của Skyhigh về bảo mật đám mây kết hợp với sức mạnh của danh mục bảo mật hiện tại của McAfee đã đặt McAfee trở thành công ty hàng đầu về bảo mật thông tin, thiết bị và đám mây.

Với việc bổ sung Skyhigh, McAfee có thể cung cấp danh mục đám mây nhằm giải quyết ba thách thức chính trong việc quản lý môi trường đa đám mây: khả năng hiển thị vào các mạng, khối lượng công việc và dữ liệu, bảo vệ mối đe dọa tiên tiến, và bảo vệ dữ liệu lan tràn. Việc đưa các tính năng đám mây của Skyhigh vào danh mục của McAfee – đã bao gồm các sản phẩm hàng đầu trên thị trường trong trung tâm hoạt động an ninh và thiết bị đầu cuối (SOC), cho phép McAfee cung cấp biện pháp phòng vệ toàn diện trong một hệ sinh thái mở.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các đối tác của McAfee?

McAfee hoàn tất thương vụ mua lại Skyhigh Networks

Trong những tháng tới, McAfee sẽ làm việc để tích hợp hai tổ chức theo cách hiệu quả nhất để giảm thiểu sự gián đoạn các quy trình bán hàng và hoạt động hiện tại của Skyhigh. Với ý nghĩ đó, tất cả các cơ hội, đơn đặt hàng và hoá đơn CASB sẽ tiếp tục được xử lý thông qua Skyhigh cho đến khi việc tích hợp hệ thống hoàn tất. Đối tác của McAfee với các cơ hội CASB sẽ đăng ký qua cổng Đăng ký Giao dịch Skyhigh.

Bạn có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

McAfee đã tạo một trang đích dành riêng trên Cổng đối tác của McAfee với thông tin bổ sung về Skyhigh và Bộ phận Kinh doanh Bảo mật đám mây mới của McAfee, cũng như các tài nguyên tích hợp, bao gồm thư khách hàng thân thiết, câu hỏi thường gặp của đối tác, và hướng dẫn đăng ký cơ hội.

Ngoài ra, đối tác có thể đăng ký để tham dự  Q1 Global Partner Webcast vào ngày 18 tháng 1, nơi Rajiv Gupta- cựu Giám đốc điều hành Skyhigh và Christopher D. Young –  CEO sẽ chia sẻ suy nghĩ của McAfee về việc mua lại và cơ hội thú vị phía trước.

McAfee cam kết giúp bảo mật cho tổ chức từ các thiết bị đến đám mây, coi khách hàng và đối tác là cốt lõi của mọi quyết định của McAfee.