CloudGuard IaaS

Check  Point Cloud Guard  là bộ giải pháp Cloud Security nổi tiếng và được rất nhiều các nhà  cung  cấp  cloud và hạ tầng  cloud – IaaS (Infrastructure as a Services) nổi tiếng trên thế giới hợp tác và phát triển như: Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon  AWS, Oracle Cloud, … Cho đến ứng dụng ảo hóa SaaS (Software as a Services) như Office 365, Box, Google Suite, Azure, Sale-Force, Box, Service Now…

Category:

Description

  •       Bảo vệ các ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng ảo hóa với đầy đủ các tính năng Security của  Check  Point
  •       Tất cả tính năng  bảo mật được kèm theo  trong cùng 1 giải pháp  Cloud Guard duy nhất
  •       Hỗ trợ nhiều cơ  chế  bảo  vệ cho hệ thống  Cloud Data Center, Branch Office, Multi-tenant
  •       Tương thích  và  hỗ  trợ  tốt với  các  nền  tảng  ảo  hóa  phổ  biến  hiện  nay  như Vmware,  HyperV, KVM
  •       Triển khai nhanh chóng  và bảo vê cho hệ thống ảo hóa chỉ với vài phút.
  •        Giao diện quản  trị tập  trung  và có thể  kết hợp  với môi trường Cloud và On- premise với giải pháp  Infinity.

Hiện  tại  được chia  ra thành 3 kiểu Cloud  cần  được bảo  mật  đó là:  Private  (cá  nhân), Public (công cộng) và Hybrid. Mỗi loại đều có một tính năng  riêng phụ thuộc vào mức độ cần thiết của doanh nghiệp.