Data Classification- Phân loại dữ liệu

Boldon James là một công ty đi đầu trong ngành về phân loại dữ liệu và bảo mật dữ liệu, cung cấp các giải pháp tiên tiến, dịch vụ xuất sắc và công nghệ được công nhận trên toàn cầu.

Là một phần của HelpSystems, Boldon James tích hợp với hệ sinh thái quản trị và bảo mật dữ liệu mạnh mẽ để cho phép khách hàng quản lý dữ liệu hiệu quả, hợp lý hóa hoạt động và chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn về tuân thủ bảo mật.

Vào ngày 2/11/2022, công ty HelpSystems đã chính thức công bố thương hiệu mới của họ – Fortra. Bước tiến này thể hiện cam kết của công ty trong việc giúp khách hàng giảm bớt sự phức tạp của an ninh mạng trong môi trường kinh doanh, ngày càng đối mặt với các hacker và phần mềm độc hại.

Description

Fortra’s Data Classification bộ giải pháp phân loại dữ liệu chuyên dụng và tổng thể cho dữ liệu của khách hàng, đảm bảo khả năng phân loại, gán nhãn một cách rõ ràng cho dữ liệu, cũng như tuân thủ về phân loại theo chính sách của tổ chức trong việc tạo, chỉnh sửa, lưu dữ liệu.

Hãng Fortra (Tên gọi mới của Boldon James trước đây) với kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực phân loại, gán nhãn và bảo mật dữ liệu đã được tin dùng bởi nhiều tổ chức uy tín. Bộ giải pháp của Fortra cũng tích hợp sẵn với hơn 35 hãng công nghệ bảo mật dữ liệu, cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện cho dữ liệu của hệ thống.

Bộ công cụ phân loại dữ liệu bao gồm:

  • Fortra’s Data Classification Suite: Bộ giải pháp bao gồm các thành phần tính năng phân loại cho Email, Office Files, và phân loại cho các desktop files (File Classifier & Power Classifier)
  • Fortra Outlook Web Access (OWA) Classifier: Phân loại và gán nhãn cho Web Mail.
  • Classifier for Trellix ePO & DXL: Báo cáo và giám sát tập trung thông qua Trellix ePO

Tính năng

Phân loại dữ liệu một cách rõ ràng:

Bộ giải pháp đề xuất cho sẽ cung cấp sẵn các plugin trên ứng dụng Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook …), Windows Explore và cho phép người dùng lựa chọn phân loại dữ liệu và gán nhãn cho dữ liệu một cách đơn giản.

Dữ liệu sau khi được phân loại và gán nhãn sẽ tự động được bổ sung thông tin nhãn vào các vị trí của tài liệu / dữ liệu theo chính sách thiết lập bao gồm: Header / Footer, Watermark, … Thông tin phân loại và nhãn đươc hiển thị một cách rõ ràng, cụ thể giúp người dùng cũng như các công cụ giám sát/bảo mật dữ liệu có thể nhận diện. Dữ liệu thường được phân loại theo tiêu chí: Mức độ quan trọng của dữ liệu (High, Medium, Low, …), theo phòng ban (Ban Vận Hành, Ban Chính Sách,…) hoặc kết hợp các tiêu chí lại với nhau để đảm bảo dữ liệu được phân loại và gán nhãn một cách rõ ràng nhất.

 Đảm bảo tính tuân thủ về việc phân loại và gán nhãn

Fortra hỗ trợ chính sách áp dụng bắt buộc người dùng phải phân loại dữ liệu. Khi tài liệu/dữ liệu được tạo ra, người dùng bắt buộc phải phân loại dữ liệu (Lựa chọn phòng ban, mức độ quan trọng) thì mới có thể lưu (save) dữ liệu. Tính năng đảm bảo rằng mọi dữ liệu của Khách hàng mà người dùng tạo ra đều được phân loại và chuẩn hóa.

Giám sát, kiểm soát các hành vi nâng cấp/hạ cấp mức độ quan trọng của tài liệu

Để phòng chống việc người dùng vô tình hoặc cố tình thay đổi mức độ quan trọng của các dữ liệu đã được phân loại, Fortra cho phép quan trị viên thiết lập chính sách giám sát, cảnh báo và ngăn chặn việc người dùng vô tình/cố tính thay đổi (nâng cấp hoặc hạ cấp) mức độ quan trọng của dữ liệu. Đảm bảo duy trì tính quan trọng/mức độ quan trọng của dữ liệu.

 Giám sát, thống kê và báo cáo về phân loại và gán nhãn dữ liệu

Fortra tích hợp với hạ tầng Trellix ePO sẵn có của và cung cấp khả năng giám sát, báo cáo, thống kê về các hành vi phân loại và gán nhãn dữ liệu của người dùng, các vi phạm (downgrade/upgrade mức độ quan trọng dữ liệu), … giúp quản trị viên nắm bắt được toàn bộ hành vi và trạng thái phân loại dữ liệu của tổ chức.

Tích hợp hệ thống Trellix DLP Giải pháp Fortra tích hợp chặt chẽ với Trellix DLP để kết hợp phân loại, gán nhãn và phòng chống thất thoát dữ liệu một cách hiệu quả.

Tích hợp với các hệ thống/giải pháp liên quan đến bảo mật dữ liệu Fortra tích hợp sẵn với hơn 30 hãng công nghệ tập trung vào bảo vệ dữ liệu cho tổ chức như: Trellix (McAfee), Varonis, Seclore,..

 

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Data Classification Suite For OutLook Web App[Download]
Data Classification Suite (DCS) for Data at Rest[Download]