Trellix

Ngày 19/1/2022, nhà đầu tư Symphony Technology Group (STG) đã công bố việc hợp nhất giữa hai công ty bảo mật hàng đầu thế giới McAfee Enterprise và FireEye trở thành một công ty mới với tên gọi Trellix.

Trellix tập trung phát triển công nghệ mới và hệ sinh thái bảo mật xoay quanh hệ thống XDR (Extended Detection and Response) để giúp các tổ chức đứng vững trước sự gia tăng rất nhanh các mối đe dọa và thay đổi liên tục trong thế giới số.

Đọc thêm tại: https://www.trellix.com/en-gb/about/newsroom/news/news-detail-01192022a.html

Showing 1–6 of 12 results