Rapid Recovery | Phần mềm sao lưu và khôi phục

Description

Sao lưu nhanh chóng và khôi phục tức thì đáp ứng RTO và RPO

Với khả năng phục hồi nhanh, bạn có thể sao lưu và nhanh chóng khôi phục mọi thứ – hệ thống, ứng dụng và dữ liệu – ở bất kỳ đâu, cho dù là thực, ảo hay trên đám mây.

Rapid Recovery cho phép phục hồi dữ liệu trực tiếp cho người dùng mà không cần tắt máy, không gây downtime hệ thống. Hỗ trợ sao lưu phục hồi cho các ứng dụng quan trọng thường dùng như Exchange, SQL, Orcale hay Share Point.

Một số ưu điểm nổi bật của Rapid Recover như: Đơn giản hóa việc sao lưu  khôi phục, giải quyết yêu cầu về RPO với tuần xuất sao lưu mỗi 5 phút; hỗ trợ sao lưu đa đạng các ứng dụng; sao lưu, lưu trữ và khôi phục sau thảm họa dựa trên đám mây,…

Hình ảnh Dashboard có thể tùy chỉnh của Rapid Recovery

Hình ảnh Dashboard có thể tùy chỉnh của Rapid Recovery

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
UEM KACE Systems Management Appliance[Download]
UEM quest unified endpoint management white paper[Download]