Trellix Email Security – Cloud

Đảm bảo rằng chỉ phần mềm đáng tin cậy mới chạy trên máy tính, máy chủ và phần cứng khác.

Category:

Description

Trellix Email Security – linh hoạt, có thể thích ứng và thống nhất:

  • Trellix Email Security được thiết kế để phát hiện và phản ứng nhanh chóng đối với các mối đe dọa email. Với khả năng phát hiện các mối đe dọa hiện tại một cách nhanh chóng và chính xác, giải pháp này cung cấp các cảnh báo được ưu tiên để giúp các chuyên gia bảo mật có thể lập tức đưa ra các hành động cần thiết.
  • Trellix Email Security cung cấp các tính năng bảo vệ hạ tầng email bất kỳ nơi nó được lưu trữ, cho dù đó là trên nền tảng trên đám mây hay trên trang web. Điều này được đảm bảo bằng cách sử dụng các công nghệ sandbox hàng đầu, trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning).
  • Trellix Email Security có thể tích hợp với 650 giải pháp bảo mật của Trellix và bên thứ ba khác nhau để tạo ra một hệ sinh thái bảo mật thống nhất và linh hoạt. Việc tích hợp này giúp cung cấp các thông tin chi tiết và tạo ra một môi trường an toàn cho các doanh nghiệp. Giải pháp gồm hai nhóm sản phẩm chính:

-Trellix Email Security – Server

-Trellix Email Security – Cloud

-Trellix Email Security xếp hạng #1 trong Bài kiểm tra bảo mật email mới nhất của SE Labs