Rapid7: So sánh giữa hai giải pháp hàng đầu Nexpose và InsightVM

So sánh các giải pháp quản lý lỗ hổng bảo mật của Rapid7 (Nexpose và InsightVM) và tìm hiểu giải pháp nào phù hợp với doanh nghiệp/tổ chức của bạn.

So sánh các giải pháp quản lý lỗ hổng bảo mật của Rapid7 (Nexpose và InsightVM)

So sánh các giải pháp quản lý lỗ hổng bảo mật của Rapid7 (Nexpose và InsightVM)

Sự phát triển tiếp theo của Nexpose: Rapid7 InsightVM

Nexpose từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn vàng để rà quét lỗ hổng bảo mật nghiêm ngặt tại chỗ. Với các khả năng như Bảo mật thích ứng, Nexpose cho bạn biết mạng của bạn đang thay đổi như thế nào khi nó xảy ra. Mặc dù Nexpose liên tục được cập nhật với nội dung và kiểm tra lỗ hổng bảo mật mới nhất, nhưng việc thích ứng với bối cảnh bảo mật ngày nay đòi hỏi khả năng hiển thị ở mọi lớp trong môi trường CNTT của bạn—đó là lý do tại sao Rapid7 muốn bạn tiếp cận InsightVM.

 InsightVM là sự phát triển tiếp theo của Nexpose. Giải pháp dựa trên nền tảng đám mây Insight này có mọi tính năng có trong Nexpose, chẳng hạn như Bảo mật thích ứng và điểm số Real Risk độc quyền của Rapid7, đồng thời mở rộng khả năng hiển thị của bạn đối với cơ sở hạ tầng đám mây và vùng chứa. InsightVM cũng cung cấp các khả năng khắc phục, theo dõi và báo cáo nâng cao không có trong Nexpose.

Các đặc điểm giống và khác nhau giữa Nexpose và InsightVM 

All Features Nexpose InsightVM

General 

   
Max Number of IPS Unlimited Unlimited
Number of users Unlimited Unlimited
Number of scan engines included Unlimited Unlimited
Licensing Model Subscription Subscription

Collect

   
Run one scan for multiple compliance reports Yes Yes
Automatic vulnerability updates and Microsoft Patch Tuesday vulnerability updates Yes Yes
Scan scheduling and alerting Yes Yes
PCI compliance Yes Yes
Advanced report and scan customization Yes Yes
Open API™ and third-party Integrations Yes Yes
Policy manager Yes Yes
Custom Policy Builder Yes Yes
Virtual scanning (Vmware NSX) Yes Yes
Dynamic discovery scanning (Vmware, Mobile) Yes Yes
Distributed scanning Yes Yes
Adaptive Security with automated actions Yes Yes
Dynamic, Live Dashboards with 50+ Cards No Yes
Endpoint Agents No Yes
Live data querying No Yes
AWS Support Yes Yes
Microsoft Azure Support Yes Yes
Container image assessment No Yes

Prioritize

   
Exception management Yes Yes
Dynamic asset groups and tagging Yes Yes
Report templates and uploading Yes Yes
Integrated vulnerability validation with Metasploit Yes Yes
Patch Supersedence Yes Yes
Custom tags and system criticality tags Yes Yes

Remediate

   
Executive and remediation reporting Yes Yes
User role customization Yes Yes
Remediation Projects No Yes
Live assignment of remediation duties No Yes
In-product tracking of remediation progress No Yes
Automation-Assisted Patching No Yes
Automated Containment No Yes
Ticketing integrations (API) Yes Yes
Ticketing integrations (In-Product) No Yes
Goals & SLAs No Yes

Deployment Option

   
Software installation Yes Yes
Virtual appliance Yes Yes
Physical appliance Yes Yes
Managed service Yes Yes
Private cloud Yes Yes

Support

   
Online support Yes Yes
Phone support Yes Yes
Assigned Account Manager Yes Yes
<2 hour response for Severity 1 issue Yes Yes

 

Để trải nghiệm các tính năng, tải ngay bản dùng thử tại đây:

Nexpose  REQUEST A TRIAL 

InsightVM  FREE 30-DAY TRIAL 

Để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Tin học Mi Mi (Mi2 JSC)

Nhà phân phối chính thức của Rapid7 tại Việt Nam từ 2016

Website: mi2.com.vn

Email: [email protected]