Extended Detection and Response (XDR) là gì?
07/05/2023 08:59 Category: Chia sẻ kiến thức , TÀI NGUYÊN

Định nghĩa về XDR

Theo công ty nghiên cứu Gartner, Extended Detection and Response (XDR) là “một công cụ phát hiện mối đe dọa và phản ứng sự cố bảo mật dựa trên SaaS, đặc thù của nhà cung cấp, tích hợp tự nhiên nhiều sản phẩm bảo mật thành một hệ thống hoạt động bảo mật thống nhất gồm tất cả các thành phần được cấp phép.”

XDR cho phép doanh nghiệp vượt qua những điều khiển phát hiện thông thường bằng cách cung cấp một cái nhìn toàn diện và đơn giản hơn về mối đe dọa trên toàn bộ cảnh quan công nghệ. XDR cung cấp thông tin về mối đe dọa hành động thời gian thực cho hoạt động bảo mật để đạt được kết quả tốt hơn và nhanh hơn.

Những lợi ích chính của Extended Detection and Response (XDR) là:

 • Nâng cao khả năng bảo vệ, phát hiện và phản ứng
 • Nâng cao năng suất của nhân viên bảo mật vận hành
 • Giảm tổng chi phí sở hữu cho việc phát hiện và phản ứng hiệu quả với mối đe dọa bảo mật

Extended Detection and Response (XDR) hứa hẹn tập trung nhiều sản phẩm thành một nền tảng phát hiện và phản ứng sự cố bảo mật thống nhất, toàn diện. XDR là sự tiến hóa logic của các giải pháp phát hiện và phản ứng tại điểm cuối (EDR) thành một công cụ phản ứng chính cho sự cố.

Tại sao các doanh nghiệp cần bảo mật XDR?

Các Trung tâm Vận hành Bảo mật (SOCs) cần một nền tảng thông minh để tổng hợp tất cả dữ liệu bảo mật liên quan và phát hiện các đối thủ tấn công tiên tiến. Khi các đối thủ tấn công sử dụng các chiến thuật, kỹ thuật và thủ tục (TTPs) phức tạp hơn để vượt qua và khai thác các biện pháp kiểm soát bảo mật truyền thống, các tổ chức đang phải nỗ lực bảo vệ số lượng ngày càng tăng các tài sản kỹ thuật số dễ bị tấn công, cả bên trong và bên ngoài ranh giới mạng truyền thống. Đội ngũ bảo mật đã phải căng thẳng trong nhiều năm qua, và với yêu cầu làm việc từ xa gần đây, sức ép về nguồn lực đã tăng lên – các chuyên gia bảo mật một lần nữa phải làm nhiều việc hơn với số lượng nguồn lực tương đương hoặc ít hơn, và với ràng buộc ngân sách nghiêm ngặt. Doanh nghiệp cần các biện pháp bảo mật thống nhất và chủ động để bảo vệ toàn bộ môi trường công nghệ, bao gồm các endpoint, di động, mạng và khối dữ liệu trên đám mây mà không gây quá tải cho nhân viên và nguồn lực quản lý nội bộ.

Những nhân vật như kẻ tấn công “lone wolf”, nhóm tin tặc, quốc gia và ngay cả những người từ bên trong có thể có ý đồ độc hại liên tục luôn vây quanh, các nhà quản lý an ninh và rủi ro doanh nghiệp phải đối mặt với quá nhiều công cụ bảo mật và tập dữ liệu không liên kết từ quá nhiều nhà cung cấp khác nhau. Nhân viên bảo mật gặp khó khăn trong việc xử lý dữ liệu lớn dẫn đến quá tải cảnh báo, với quá nhiều báo động sai và ít tích hợp dữ liệu với các công cụ phân tích hoặc phản ứng sự cố, và tất cả đều ở mức độ căng thẳng cao.

Các nhà lãnh đạo quản lý bảo mật và rủi ro doanh nghiệp nên xem xét các lợi ích về bảo mật và giá trị về năng suất của một giải pháp XDR.

Extended Detection and Response (XDR) hoạt động như thế nào?

Những lợi ích chính của các sản phẩm hoặc tính năng XDR bao gồm cải thiện năng suất hoạt động bảo mật bằng cách tăng cường khả năng phát hiện và phản ứng thông qua việc thống nhất khả năng quan sát và kiểm soát trên các điểm kết thúc, mạng và đám mây. XDR tiếp nhận và tinh chế nhiều luồng thông tin. XDR cũng có thể phân tích TTPs và các vector đe dọa khác để làm cho các khả năng hoạt động bảo mật phức tạp trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các nhóm bảo mật không có tài nguyên cho nhiều hơn giải pháp điểm tùy chỉnh. XDR loại bỏ các chu kỳ phát hiện và điều tra đáng sợ và cung cấp tâm điểm đe dọa và ngữ cảnh kinh doanh để di chuyển nhanh hơn đến phản ứng với mối đe dọa.

Bảo mật Extended Detection and Response (XDR) cung cấp các khả năng phát hiện và phản ứng đe dọa tiên tiến bao gồm:

 • Phát hiện và phản ứng với các cuộc tấn công nhắm mục tiêu
 • Hỗ trợ tự nhiên cho phân tích hành vi của người dùng và tài sản công nghệ
 • Threat Intelligence bao gồm sự kết hợp giữa thông tin mối đe dọa bên trong được chia sẻ và các nguồn thông tin mội đe dọa được thu thập từ bên ngoài
 • Giảm sự cần thiết phải theo đuổi các cảnh báo sai bằng cách tự động kết hợp và xác nhận các cảnh báo
 • Tích hợp dữ liệu liên quan để thực hiện triển khai sự cố nhanh chóng và chính xác hơn
 • Khả năng cấu hình và củng cố tập trung với hướng dẫn trọng số để giúp ưu tiên hoạt động
 • Phân tích toàn diện trên tất cả các vector mối đe dọa
 • Tự động hóa và điều phối để tối ưu hóa các quy trình SOC

Lợi ích của XDR là gì?

Các sản phẩm Extended Detection and Response (XDR) mang lại giá trị bằng cách kết hợp nhiều sản phẩm bảo mật thành một nền tảng phát hiện và phản ứng sự cố bảo mật thống nhất và hiệu quả. XDR là một sự tiến hóa vượt trội của các nền tảng phát hiện và phản ứng tại endpoint (EDR) trở thành một công cụ phản ứng sự cố chính. Phát hiện các mối đe dọa tiên tiến hiện nay – chỉ yêu cầu nhiều hơn một tập hợp các giải pháp điểm. XDR có thể tối ưu hóa phản ứng với bối cảnh tiên tiến.

Bảo mật Extended Detection and Response (XDR) cung cấp các khả năng phát hiện và phản ứng với mối đe dọa tiên tiến bao gồm:

 • Chuyển đổi một luồng lớn các cảnh báo thành một số cốt yếu nhỏ hơn có thể được ưu tiên để điều tra thủ công
 • Cung cấp các tùy chọn phản ứng sự cố tích hợp có bối cảnh cần thiết từ tất cả các thành phần bảo mật để giải quyết các cảnh báo một cách nhanh chóng
 • Cung cấp các tùy chọn phản ứng vượt xa các điểm kiểm soát cơ sở hạ tầng, bao gồm mạng, đám mây và endpoint để cung cấp bảo vệ toàn diện
 • Cung cấp khả năng tự động hóa các nhiệm vụ lặp lại để cải thiện năng suất làm việc
 • Giảm thiểu việc đào tạo và nâng cấp hỗ trợ Tier 1 bằng cách cung cấp một trải nghiệm quản lý và luồng công việc chung trên các thành phần bảo mật
 • Cung cấp nội dung phát hiện sử dụng và chất lượng cao yêu cầu ít hoặc không cần điều chỉnh

XDR cải thiện các chức năng quan trọng của SOC khi họ phải đối mặt với một cuộc tấn công trong môi trường của họ:

 • Phát hiện

Xác định các mối đe dọa nhiều hơn và ý nghĩa hơn bằng cách kết hợp dữ liệu về điểm cuối với danh sách ngày càng tăng của các nhà cung cấp kiểm soát bảo mật cũng như các sự kiện bảo mật được thu thập và phân tích bởi các nền tảng thông tin và phân tích bảo mật.

 • Điều tra

Sự kết hợp giữa con người và máy tính tạo ra sự tương quan giữa tất cả thông tin đe dọa có liên quan và áp dụng ngữ cảnh bảo mật tình huống để giảm nhanh chóng tín hiệu gây nhiễu và hỗ trợ trong việc xác định nguyên nhân gốc rễ.

 • Gợi ý

Cung cấp cho các nhà phân tích các gợi ý chi tiết để tiếp tục điều tra thông qua các truy vấn bổ sung cũng như cung cấp các hành động phản ứng liên quan mà có thể hiệu quả nhất để cải thiện khả năng ngăn chặn hoặc khắc phục rủi ro hoặc mối đe dọa đã phát hiện.

 • Săn lùng

Cung cấp khả năng truy vấn chung trên một kho dữ liệu chứa dữ liệu đầu vào từ nhiều cảm biến của các nhà cung cấp khác nhau để tìm kiếm các hành vi đe dọa đáng ngờ, cho phép những người săn đe dọa định vị và thực hiện hành động dựa trên các gợi ý.

Một nền tảng XDR toàn diện yêu cầu một nhà cung cấp có thể cung cấp một danh mục sản phẩm và một hệ sinh thái đối tác với tính toàn diện, sâu rộng và trưởng thành trên thị trường để kết nối và tương quan thông tin phát hiện từ các cảnh báo trên nhiều vector đe dọa khác nhau một cách liên kết và có ý nghĩa. Tự động hiểu ngữ cảnh, ưu tiên rủi ro và đưa ra phản ứng có thể được tổ chức dễ dàng trên toàn bộ tổ chức.

Trellix XDR

Trellix thực hiện cam kết xây dựng hệ thống cho các tổ chức được mạnh mẽ và tự tin hơn thông qua nền tảng “Living Security” – Công nghệ bảo mật tiên tiến có khả năng tự học và thích nghi để tập trung bảo vệ an toàn vận hành của tổ chức khỏi các tác nhân đe dọa tiên tiến nhất.  Hệ sinh thái cho Trellix XDR được thiết kế cho mục đích đẩy nhanh hiệu quả vận hành bảo mật bằng khả năng tích hợp và sử dụng hơn 600 sản phẩm công nghệ gồm trực tiếp với McAfee, FireEye và qua Open API với nhiều vendors khác nhau.

Nền tảng XDR linh hoạt của Trellix kết nối tất cả các công nghệ Trellix và mạng lưới rộng lớn gồm hơn 1000 đối tác nhà cung cấp và công cụ để cung cấp trải nghiệm SecOps liền mạch ở một nơi.

Đọc thêm TẠI ĐÂY

 

 

 

Những giải thưởng Trellix XDR đã đạt được

Trellix là nhà cung cấp tiêu biểu trong Hướng dẫn thị trường của Gartner về Extended Detection and Response (XDR), năm 2021. Nhà cung cấp phần mềm bảo mật lớn thứ 4 trong Báo cáo thị phần phần mềm bảo mật của Gartner, toàn cầu, năm 2021.

Đứng đầu trong phân khúc Extended Detection and Response (XDR) trên PeerSpot năm 2022.

Nhà cung cấp giai đoạn muộn (dựa trên việc mua lại McAfee Enterprise) trong báo cáo Forrester New Tech: Extended Detection and Response (XDR) Provider Q3, 2021.

Challenger Omdia Universe Comprehensive XDR 2022.

Learn in the 2022 Gigaom Radar Extended Detection and Response (XDR).

Đánh giá MITRE Engenuity ATT&CK năm 2022: Chọn kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất của MITRE (T1105: Ingress Tool Transfer) 100% trong mọi trường hợp.

Giải thưởng “Giải pháp XDR đổi mới của năm 2022” cho FSA (UAE).

2022 ICT Awards Winner: Nhà cung cấp nền tảng XDR tốt nhất.

Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi – Mi2 JSC

Nhà phân phối chính thức của Trellix (McAfee Enterprise) tại Việt Nam từ 2008

Để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

Email: [email protected]

Hotline: 024 3938 0390